Zaměřil se především 
na teploty jednotlivých prvků, ze kterých se veřejné plochy skládají.

Ideálním prostředím 
k této vědecké práci bylo právě Ulrichovo náměstí, které poskytuje dostatek rozličných materiálů – dlažbu, vodu či zeleň. V neposlední řadě se „oko" dronu zaměřilo i na projíždějící či stojící auta.

„Tato akce je součástí grantového projektu, který se zabývá adaptací města 
na změnu klimatu. Klimatické změny mají různé průvodní jevy, od sucha až po povodně. Zaměřujeme se na mikroklima v městské zástavbě," upřesnil technický specialista Pavel Struha.

Záměrem celé akce bylo zmapovat veřejné prostředí a zjistit tak, jak je pro člověka příjemné. Dron se dále vznesl i nad náměstím 28. října a Riegrovým náměstí.

V průběhu času z veřejných prostranstvích významně ubylo zelených ploch. A právě důsledky, které to má pro člověka, jsou jedním z důležitých hlavních výstupů čtvrtečního mapování.

„Na kapotách aut jsme 
v dnešní slunný den naměřili přes 100 stupňů. Oproti tomu teplota stromů se pohybovala kolem 27 stupňů," dodal Pavel Struha.