Poté se v Kosoříně začalo s vyvážením podestýlky. Haly jsou ale obrovské a na vyvážení podestýlky nestačí pouze technika, ale musí se zapojit do této činnosti i lidská síla. Vyvážení potrvá pravděpodobně do středy 18. července. V Zářecké Lhotě a Loučkách již byla drůbež vybita.

V Zářecké Lhotě vojáci manuálně dávali drůbež do kontejnerů. Jelikož zde nebyl prokázán virus ptačí chřipky a jednalo se o zdravé chovy, měly zasahující složky na sobě jednorázové ochranné oděvy proti prachu a chránili si i dýchací cesty a neprobíhala zde plošná dekontaminace. Pouze se prováděla dekontaminace techniky a osob, a to tak, že technika projížděla přes rohože napuštěné dekontaminačním roztokem a lidé procházeli též přes rohože napuštěné dekontaminačním roztokem. V Loučce byly haly v drůbeží farmě zaplynovány. Poslední hala byla hasiči zaplynována v sobotu v 17 hodin.

I tady se jednalo o likvidaci zdravých chovů, proto i zde byly použity na zásah jednorázové jednoduché obleky proti prachu, a to z preventivních důvodů. V Loučce se prováděla stejná dekontaminace techniky i osob jako v Zářecké Lhotě. V sobotu ve 20 hodin ukončil činnost krizový štáb. Zásah dále probíhá standardním způsobem s velitelem zásahu a zúčastněnými složkami IZS a firmou.