Zdroj: Youtube

Ve Stéblové vyroste nová zastávka. Nyní musí cestující vyrazit na nástupiště vzdálené asi kilometr a půl od vesnice. „Není to žádná strašná dálka, ale cesta vede lesem, je neosvětlená a vyskytují se tam divoká prasata, takže to není nic příjemného,“ popsal starosta Stéblové Vladimír Exner.

Rozsáhlá modernizace za 2,7 miliardy korun v uplynulých dnech již začala, hotová má být na konci roku 2023. Cestující se musí obrnit trpělivostí, jelikož se stavba neobejde bez výluk. „Stavební práce si samozřejmě vyžádají i omezení provozu železniční dopravy. Poslední květnový den začne nepřetržitá výluka v úsecích Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L. a Pardubice-Rosice n. L. – Medlešice. Vlaky zde nahradí autobusy,“ vysvětlil Miroslav Bocák ze Správy železnic. Výluka potrvá do listopadu. Nová dvoukolejná trať bude osazena novým zabezpečovacím a sdělovacím zařízení. Po dokončení vznikne souvislý dvoukolejný úsek mezi Pardubicemi a Opatovicemi nad Labem.

Nová zastávka se bude nacházet vedle železničního přejezdu přímo u obce. „Našim občanům se přiblíží možnost cestování vlakem. Věřím tomu, že někteří lidé se poté z automobilové dopravy přesunou na tu vlakovou,“ řekl starosta. Nová nástupiště budou osvětlena, vybavena přístřešky, informačním systémem a rozhlasem.

Modernizace se navíc dotkne také nádraží v Rosicích nad Labem, kde vzniknou nová nástupiště a podchod, který se napojí na stávající podchod vedoucí pod silnicí na Hradec Králové. Nových nástupišť se dočkají cestující i v zastávce Pardubice-Semtín, kde bude navíc přechod přes koleje taktéž nahrazen podchodem.

„Harmonogram je opravdu napjatý, začínáme úpravou kolejiště ve stanici Rosice nad Labem tak, abychom zvládli výlukový provoz. Letos je také naplánováno přesunutí stávajícího jednokolejného mostu přes Labe do provizorní polohy. Na jeho místě následně vybudujeme nový dvoukolejný,“ popsal harmonogram Jan Mitlöhner, projektový manažer firmy Skanska, která tento úsek vybuduje.

Právě zdvoukolejnění trati mezi dvěma krajskými městy je hlavním cílem stavby. Vlaky mezi Hradcem a Pardubicemi tak budou moci jezdit rychleji a plynuleji, jelikož se nebudou muset ve stanicích pouštět. Druhá kolej bude kopírovat tu stávající, problém však nastává v Pardubicích u mostu přes Labe, který nelze rozšířit. Investor, kterým je Správa železnic, tak musí nechat vybudovat nový obloukový dvoukolejný most. Podél trati přibudou také protihlukové stěny.