Přestože pobývám v současné době v zahraničí na dovolené a proto nemám dostatek relevantních informací, musím se distancovat od jednání doktora Drymla. Během dnešního dne očekávám jeho omluvu vůči poslankyni Haně Orgoníkové a ČSSD, kterou svým jednáním objektivně poškodil.

Přestože celá záležitost byla ze strany MF Dnes řízenou politickou provokací, nemám pro profesionální selhání doktora Drymla omluvu. Po svém návratu do ČR budu celou záležitost řešit osobně. Vyzývám proto MF Dnes, aby mi neprodleně předala všechny materiály, které ke kauze doktora Drymla soustředila.

Z dostupných informací je však zřejmé, že se jedná o ojedinělé selhání jedince, které v žádném případě nenese znaky systémového jednání, vydírání, politické korupce a zastrašování tak, jako tomu bylo v kauze poslance ODS Moravy. V kauze Morava je navíc dodnes nevyjasněná role lidí z vedení ODS, což si ani vůči ČSSD nepřátelsky naladěná MF Dnes včetně jí najatého Janka Kroupy neodvažuje o vedení ČSSD v této záležitosti tvrdit.

Jiří Paroubek, předseda ČSSD