„Jako zastupitel budu dál bojovat proti těm nešvarům, které odkrývají.“

„…klika v sociální demokracii, která chce rozkulačit veřejné peníze…“

„Škodíte veřejnosti a zamořujete politické ovzduší v kraji.“

„…rozkrádání veřejných peněz, na něž se chystá slizká klika politických vychytralců…“

„Uvidíme, jestli jsme ještě v demokracii, nebo už v totalitě.“

„Tato malá klika sociální demokracie to nedokáže rozdýchat. Ukula spiknutí, aby mě odstranila z pozic, kam mě delegovali voliči.“

„Já se mám kam vrátit, já jsem doktor z hor.“

„Vypadám jako svatoušek? Ne, už proto si nemůžu dovolit udělat nic špatného, protože by to každý hned poznal.“

„Hlasujte proti rozkrádání veřejných peněz.“

„Odstupte ze svých funkcí, příteli Franci a přítelkyně Orgoníková!“

„Pokud si někdo chce něco ověřovat a někdo tomu chce zabránit… Jako politik mám za povinnost si některé věci prověřovat.“