První z celé řady akcí oslav bude zahájena dnes v 18 hodin, kdy budou odhaleny busty Elišky Pomořanské a Elišky Rejčky, které jsou umístěny ve zrekonstruované královské předsíni katedrály.

„Součástí této první akce bude také návštěva Livie Klausové, která zastupuje celý prezidentský pár, jenž nad oslavami převzal záštitu,“ prozradil Jan Doskočil, předseda pořádajícího sdružení Katedrála 2008. Doplnil, že během příštího roku se uskuteční celá řada akcí podtrhujících jubileum katedrály. Hlavními pilíři oslav budou tři výstavy zabývající se archeologií Hradce Králové a historií katedrály samotné. Nejexkluzivnější bude archivní výstava, která na několik dní zpřístupní lidem nejvzácnější archiválie vážící se k historii památky.


„Oslavy vyvrcholí na podzim příštího roku při Slavnostech královny Elišky. Pro odbornou veřejnost bude uspořádána v říjnu vědecká konference. Samozřejmě máme přichystán doprovodný program, který se skládá z koncertů Filharmonie Hradec Králové a také z přednášek na půdě zdejší univerzity,“ poznamenal Doskočil. V rámci oslav se bude konat i soutěž o hradeckého Škrabáka a další řada soutěží pro střední školy, zaměřená na téma katedrály.