Ulici od kaple svatého Klimenta ke katedrále svatého Ducha zaplnilo na dvě stě věřících, kteří si připomněli třinácté výročí mezinárodního Dne zasvěceného života.

„Slavnostní bohoslužba začala v kapli svatého Klimenta, kde byly požehnány svíce, hromničky. Následně se průvod přesunul do katedrály, kde pokračovala mše svatá, kterou vedl biskup Dominik Duka,“ upřesnil biskupský sekretář Vojtěch Macek.

Hlavní program poté pokračoval společným setkáním a obědem v Novém Adalbertinu.

Den zasvěceného života vyhlásil v roce 1997 tehdejší papež Jan Pavel II.