S „otcem“ se loučilo osm set mladých

V Hradci Králové se koná od roku 1990 jako oslava Světového dne mládeže, kterým je Květná neděle. Ústřední postavou byl stále ještě úřadující královéhradecký biskup Dominik Duka. Mezi mládež přišel mimo jiné i proto, aby se s nimi rozloučil před odchodem na místo arcibiskupa pražského.

Mladí většinou ve věku od 14 do 26 let úplně zaplnili velký sál hradecké Střelnice. „Dole bylo připraveno na šest set míst, ostatní museli na balkony, a i ty byly zcela plné,“ sdělil jeden z organizátorů. „A protože se připravené polední občerstvení nedostalo na všechny, muselo přijet více než osm set lidí,“ odhadoval pořadatel předběžně počet přítomných.

V poledne mládež přešla do biskupského gymnázia. Tam program pokračoval v zájmových sekcích. Biskup Duka v kroužku zájemců (na snímku Davida Tanečka) vedl diskusi, která sice měla být věnována tématu Křesťanství a volby, ale ve skutečnosti se „točila kolem politiky“ i obecně. Od ústředního tématu odváděly četné dotazy debatujících – chtěli znát biskupův názor na současný stav společnosti.

Třebaže byl Dominik Duka tlačen nabitým harmonogramem, po besedě se mu skoro nepodařilo včas odejít: obklopil ho hlouček mladých, kteří mu chtěli stisknout ruku a vyslovit osobní poděkování a přání na cestu.

Dominik Duka se po Velikonocích ujme úřadu arcibiskupa pražského a primase českého. Za nastávající prioritu stanovil obecně odbourání předsudků a bariér mezi částí společnosti a církvemi.

OSOBNÍ VZKAZY DOMINIKU DUKOVI

• „Chtěla bych vám přát, aby vaše nová životní etapa byla inspirující jak pro vás, tak pro vaše nové působiště. Aby se vám i nadále dařilo navazovat dialog s druhými.“
Marie Polívková, 20 let, Všestrary

• „Moc přejeme hodně ducha svatého do nového působiště v pražské diecézi. Budeme hrdi a moc vzpomínat na dny, kdy jsme vás mohli vídat po našem boku. Ještě jednou: Bůh s vámi a modlíme se za vás.“
Patrik Hrádek, s rodinou, 26 let, Náchod

• „Na vaší nové cestě , veden duchen svatým, ať jste stále otevřený božím slovům. Vstřícný novým názorům. A vaši cestu, ať provází ti nejpovolanější a nejschopnější lidé.“
Jan, 24 let, Dolní Újezd

• „Přeji vám, ať máte dál otevřené srdce pro mladé, touhu po pravdě a spravedlnosti a s ní víru v dobro nejen v lidech. Děkujeme.“
Marie Šimonová, 21 let, Náchod

• „Otci biskupovi především přeji, aby se mu dobře dařilo komunikovat a vést dialog jak s laickými křesťany, tak s nevěřící veřejností. Vždyť „otevírání církve“ je zásadní úkol, na kterém značně závisí úspěch, ale i příjemnost služby, kterou právě nastupuje.“
Ondřej Langr, 23 let, Ústí nad Orlicí

• „Chtěl bych vám popřát hodně sil v novém působišti, ať neztrácíte elán. Přeji hojnost darů ducha svatého, abyste se dokázal správně rozhodnout a jednat.“
Michal Kašpar, 21 let, Ústí nad Orlicí