Dušičky si včera lidé připomínali na hřbitovech i dalších pietních místech nejen po celém Hradecku.

Protože Památka všech zesnulých připadla na začátek pracovního týdne, pohřebiště zaznamenaly zvýšenou návštěvnost  již předcházející víkend.

Ten podle mluvčí hradeckých strážníků Evy Kněžourové proběhl v pořádku bez výtržnictví i vandalismu. Její slova potvrdila i vedoucí správy městských pohřebišť Technických služeb Hradec Králové Naďa Štěrbová.

Jedinou komplikací byl stále se stupňující výskyt osobních automobilů, který s sebou přinesl problémy s parkováním. Situaci vyřešily neustále přítomné hlídky. Strážníci koordinovali a usměrňovali dopravu. Jejich činnost návštěvníci hodnotili s povděkem.

Dušičky v centru

Hradečtí mají už podruhé možnost prožít dušičkový čas i trochu jinak. Ve čtvrtek 5. listopadu od 17 hodin na náplavce pod Pražským mostem proběhne 2. ročník Dušičkového rozjímání.  Kromě zapalování svíček a pouštění balónků nebude chybět ani doprovodný program. Představí se herci Klicperova divadla Jan Sklenář a Jan Vápeník a zahraje Folkové duo Petr Šilhánek – Piotr Nábožný.

Dušičky vycházejí z keltských oslav nového roku
Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých. Svátek Všech svatých se slaví v dnech, kdy Keltové oslavovali konec roku, svátek Samhain, v noci z 31. října na 1. listopadu. Samhain byl Kelty vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. Může dojít k setkávání živých a mrtvých, světlem živí ukazují cestu mrtvým. Tradice v tento den zapalovat ohně a svíčky pochází od Keltů i Slovanů, kteří věřili, že oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými a potměšilými duchy. Tradici svátku Samhaim je svou podstatou a znaky nejvíce věrná oslava halloween.
S ohledem na fakt, že Keltové a poté Slované osídlili Střední Evropu a jejich kultury se zde prolínaly, je předpokládáno, že se svátek Samhaim slavil i na území ČR a byl s nástupem křesťanství nahrazen svátkem Všech svatých v termínu a Dušičkami ve smyslu oslavy, jako svátek, kdy se vzpomíná na zesnulé.
Svátek Všech svatých je přesto někdy považován za oslavu, která počíná vysvěcením původně antického chrámu Pantheonu v Římě v roce 609 jako vzpomínka na zemřelé, kteří dosáhli věčné blaženosti.
(Zdroj: cs.wikipedia.org)