„Obměna stromořadí v malšovické ulici Na Hrázce začala už před čtrnácti lety, kdy došlo k výměně jedné řady stromů. Sedmatřicet původních stromů bylo tehdy nahrazeno třiceti mladými lípami. A právě tyto dorůstající stromy začínají kvůli původním javorům strádat a dokončení obměny i na zbytku této ulice je tedy nevyhnutelné," uvedla důvod kácení mluvčí radnice Magdaléna Vlčková.

Na javorové stromořadí si prý začínají stěžovat už i místní obyvatelé, kterým kromě špatného stavu dřevin vadí i to, že jejich koruny sahají až k jejich domům a zahradám.

„Dvaadvacet javorů v ulici Na Hrázce bude v několika následujících týdnech nahrazeno na místě novými stromy. Stávající původní stromořadí není celistvé a čeká na obměnu," dodala mluvčí.

Původní javory, které jsou prý ve špatném stavu a s jejich vykácením se již dlouhodobě počítá nahradí nově jejich jmenovci. Nicméně půjde o javory babyka. Ty však nedorostou do do takové mohutnosti jako stromy, které nyní město plánuje pokácet. Koruny nových stromů budou též menší a nezastíní tak nedávno vysázené lípy, které lemují druhou stranu stromořadí.

„Ozývají se nám lidé, kteří si stále častěji stěžují na nemocné původní stromy," řekl Daniel Jeřábek z hradeckých technických služeb. Zároveň dodal, že původní stromy omezují svým vzrůstem i nové lípy,  A potvrzovat to mají i někteří majitelé sousedních domů, které trápí obavy ze špatné zdravotní kondice starých stromů. „Vše je již administrativně pravomocně povoleno, potvrzeno, dendrologicky posouzeno a připraveno tak, aby práce mohly odstartovat se začátkem vegetačního klidu, tedy v následujících několika týdnech," upřesnila termín prací mluvčí radnice.

Dále mluvčí hradecké radnice uvedla, že před čtrnácti lety, kdy byla odstraněna první řada stromů, zareagovaly původní javory velmi pozitivně. Po zmírnění konkurenčního tlaku se zhoršování jejich zdravotního stavu výrazně zpomalilo. I proto došlo k odložení druhé části obnovy stromořadí, která by se měla uskutečnit v následujících týdnech.