Při hledání parkovacího místa v Hradci Králové by spousta řidičů jistě uvítala pomoc doktora. Najít zde volný flek je totiž mnohdy o zdraví. Po úterním projednávání zastupitelstva se dá s nadsázkou říct, že pomocnou doktorskou i parkovací ruku městu podala společnost Importal, která chce na území města vybudovat polyfunkční dům následné péče. Jeho součástí má být i parkovací dům pro 175 automobilů.

„Náš projekt vznikl na základě provedené analýzy spádového území, ze které pro Královéhradecký kraj vyplynula potřeba vytvoření nových kapacit zdravotnických služeb typu následné péče,“ uvedla k projektu zástupkyně firmy Importal Markéta Ondroušková. Podle ní by čtyřpodlažní sanatorium, které chce firma vystavět na ploše u Hradubické, tvořilo oddělení následné intenzivní péče, následné ventilační péče, dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a léčebnu dlouhodobě nemocných.

„Jedná se o unikátní projekt, který v naší zemi nemá obdoby. Naše zdravotnictví má vynikající systém ARO či JIP, ale s následnou péčí je to horší. Tam máme vakuum. I proto chceme toto vakuum vyplnit našim projektem,“ řekl zastupitelům garant projektu Dan Romportl, který na otázku, zda by sanatorium nepřetahovalo lékaře z nedaleké fakultní nemocnice, dodal: „S fakultní nemocnicí se rozhodně nechceme o doktory přetahovat. Chceme jí být dobrým partnerem. Problém však je se zdravotními sestrami. Ale i ty hledáme mimo hradeckou nemocnici. A kostru již máme.“

Od zastupitelů zazněly i otázky týkající se dostupnosti této zdravotní péče. Podle Dana Ramportla je fungování sanatoria již předběžně domluveno se všemi zdravotními pojišťovnami a připlácelo by se pouze za nadstandardní péči. Součástí projektu je i parkovací dům.

Soukromník chce městu pomoci s parkováním i s pacienty

V novém parkovacím domě, který má být součástí nového sanatoria, chce investor vybudovat 175 parkovacích stání. „Při této stavbě předpokládáme, že pro potřeby Polyfunkčního domu využijeme 105 míst. Sedmdesát zbylých parkovacích stání bude por potřebu veřejnosti. Je to myšleno tak, že by parkovací dům částečně pokryl deficit odstavných stání v lokalitě Pražské Předměstí,“ nechala se slyšet zástupkyně developera. Z dokumentu, který má Deník k dispozici, dále vyplývá, že soukromníkem uvažovaná stavba parkhausu, není jediná dopravní stavba, která by v dané lokalitě měla řidičům pomoci. „Ve zbývající části území může dojít k dostavbě dalších dvou hmot navazujícího parkovacího domu o jednom podlaží a čtyřech podlažích… Což umožní umístit cca 750 parkovacích a odstavných stání,“ stojí v dokumentu.

Ani u jednoho projektu však zatím není jisté, kdy bude realizován. Zatímco o parkovišti na Pražském Předměstí se mluví již roky a tuto otázku má „rozseknout“ městem uvažované dotazníkové šetření mezi obyvateli čtvrti, o výstavbě, respektive o prodeji pozemků pro výstavbu, sanatoria, rozhodnou zastupitelé nejspíše na příštím zasedání. Do té doby si chtějí prostudovat všechny dokumenty, které jim Importal dodá.

Polyfunkční dům následné péče
Navržený objekt má čtyři nadzemní podlaží.

Každé podlaží reprezentuje jeden typ následné péče:

1. 65 lůžek léčebny dlouhodobě nemocných
2. 36 lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče
3. 36 lůžek následné intenzivní péče, resp. následné ventilační péče
4. Rehabilitační lůžka

Celková plocha pozemku pro umístění stavy je cca 2800 metrů čtverečných. Z toho zastavěná plocha objektu je 1440 metrů čtverečných. Výška budovy je 18 metrů.