Bývalé vrchní sestře Stomatologické kliniky Květě Prouzové byla udělena Českou asociací sester cena Florence Nightingalové za celoživotní dílo. Zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ivana Dvořáčková pak převzala z rukou hejtmana Jiřího Štěpána Pamětní medaili hejtmana za rozvoj ošetřovatelství a prosazování zájmů zdravotních sester ve společnosti.

„Velmi nás těší, že sestry z Fakultní nemocnice Hradec Králové byly tímto způsobem oceněné za svou celoživotní práci. Výsledky jejich aktivit dávají skvělý příklad mladším kolegyním nejen z naší nemocnice,“ uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Dana Vaňková.

Ceny Florence Nightingalové jsou pravidelně vyhlašovány Prezidiem České asociace sester od roku 2009. Toto ocenění již v minulosti získalo několik hradeckých sester. Pamětní medaile hejtmana uděluje každoročně Královéhradecký kraj významným osobnostem.