Dveře speciální mateřské školy Slunečnice v hradecké Markovické ulici se v polovině března otevřely veřejnosti. Tato mateřská škola je součástí školského zařízení Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové. Je určena dětem, které mají speciální vzdělávací potřeby různého typu a stupně, včetně kombinovaných vad. Vzdělávání probíhá dle rozdílných vzdělávacích potřeb a možností dětí, včetně těch specifických (prostřednictvím vhodného komunikačního systému).

Pod pokličku můžete nahlédnout už léta

Dny otevřených dveří mají ve školce už dlouholetou tradici, a proto se zaměstnanci snaží každý rok něčím novým překvapit. Letos zvolili téma Hrajeme si na školku, aby bylo možné „nahlédnout pod pokličku" běžného dne ve speciální MŠ.

V dopoledních hodinách učitelky ve třídách předvedly návštěvníkům MŠ, jak pracují s dětmi u komunikační tabule. Nechyběl zde vítací rituál, písnička s hudebním doprovodem, každodenní procvičování gymnastiky mluvidel dětí, orientace v prostoru, čase, číselné řadě a další předškolácké dovednosti. Dále se návštěvníci přesvědčili, že se děti rády zapojují i do dalších individuálních či řízených sportovních, hudebních a výtvarných aktivit.

Notičky provázely světem hudby

V odpoledních hodinách děti s rodiči a sourozenci či s dalšími návštěvníky měli možnost projít si celu mateřskou školu. Ve třídě Kuřátka se ocitli ve světě hudby a víly „Notičky" je provázely hudebními aktivitami. Děti si vyzkoušely hru na rytmické nástroje a Orfeův instrumentář. Zazpívaly si známé písničky do mikrofonu a naučily se prozpěvovat s podporou kartiček VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém).

Ve třídě Čmeláčci příchozí přivítal svět barev a kouzelných materiálů. Děti si s rodiči vyzkoušely nejrůznější výtvarné techniky, malování na sklo, dřevo, frotáže, kouzla s barvičkami. Odměnou pro všechny malíře byla možnost si své výrobky odnést domů. V obou těchto třídách pro děti s autismem a PAS (poruchy autistického spektra) nechyběly strukturované úkoly (třídění a přiřazování podle tvarů, barev, počtu obrázků). Učitelky využívaly alternativní a augmentativní způsoby komunikace (strukturované učení, piktogramy, VOKS ) a podporovaly správné vzorce chování.

Stavění s předlohou nebo dle fantazie

Ve třídě Berušky děti vytvářely stavby z různých materiálů a stavebnic. Návštěvníky jistě zaujalo skládání jednoduchých konstrukcí, stavění podle předlohy nebo podle fantazie, či nejrůznější manipulační činnosti.

Třída Sluníčka se změnila ve sportovní stadion, na kterém si děti mohly prolézt překážkovou dráhu, zkusily si zastřílet na bránu jako hokejisti. Vyzkoušely si různé sportovní náčiní pro  hokej, florbal, tenis či box. Za svoje snažení byly děti odměněny na stupních vítězů pěknou medailí.

Nově Dílna Pata a Mata či Hajánkov

V suterénu MŠ jsou v letošním roce nově otevřeny dvě nové místnosti. Jednou z nich je relaxační místnost Hajánkov, která vychází z konceptu Snoezelen. Zde mohly děti i s rodiči vyzkoušet nejrůznější vizuální, sluchové, taktilní či čichové podněty, ale také relaxovat. V další nové místnosti, která je nazvána Dílna Pata a Mata, bylo dovoleno zkoumat a pokusničit, hrát si s různými materiály a přírodninami, či využít některých pracovních a řemeslných činností k procvičení své zručnosti.

Schůzku domluvíte i v jiné dny

Letošní den otevřených dveří se opravdu vydařil. Na závěr patří poděkování všem zaměstnancům MŠ Slunečnice, kteří akci výborně připravili, ale i studentkám a učitelce Tillové ze střední pedagogické školy na třídě SNP, které akci podpořily svou pomocí.

A pokud někteří zájemci nestihli využít den otevřených dveří k návštěvě MŠ Slunečnice, nevadí. Dveře v mateřské škole jsou otevřené stále, stačí si jen telefonicky domluvit schůzku. Více informací najdete na webových stránkách www.ms-slunecnice.e-stranky.cz. Takže přijměte pozvání!

Libuše Veselá