Na konferenci s názvem Hradecké ekonomické dny chtějí odborníci ukázat výsledky vědeckovýzkumné činnosti v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky a managementu a vytvoření pravidelné platformy pro setkávání odborníků blízkých oborů.

„Setkání účastníků napomáhá navazování osobních kontaktů důležitých pro předkládání společných výzkumných projektů. Program pak dává prostor pro prezentaci i publikování mladých pedagogů. To vše splňuje i letošní ročník konference," vysvětlila Jaroslava Dittrichová, vedoucí katedry ekonomie a členka organizačního a programového výboru konference.

A co si nenechat ujít z nabitého programu? Dittrichová má svůj tip: „Určitě doporučuji vystoupení profesora Jana Fraita, ředitele samostatného odboru finanční stability České národní banky, a jeho přednášku s názvem Regulace bankovního sektoru: parametrické změny nebo revoluce? Druhým významným hostem, kterého přivítáme, je prezidentka hradecké společnosti PETROF Zuzana Ceralová Petrofová, představitelka páté generace rodiny. Svým charismatem si tato dáma při nedávné přednášce na fakultě již získala studenty a věřím, že její vystoupení o překonání úskalí podnikání v oblasti výroby klavírů zaujme pestré publikum účastníků konference."