Průměrná domácnost žijicí v bytě 3+1 tak měsíčně zaplatí zhruba o 70 Kč víc (už včetně DPH, která se od ledna zvyšuje z devíti na deset procent).

„Do navýšení ceny se mimo jiné promítl i nárůst cen vstupů. Cena tepelné energie dodávané domácnostem z elektrárny Opatovice se tak i v příštím roce udrží na úrovni, která je o 27 % nižší, než činí odhadovaný celorepublikový průměr cen tepla z uhelných zdrojů, a bude patřit k nejnižším v ČR,“ uvedl mluvčí Elektrárny Petr Zadák.

Cena tepla dodávaného pro domácnosti ze soustavy zásobování teplem elektrárny Opatovice bude od 1. ledna příštího roku činit 298,40 Kč (bez započtení snížené sazby DPH) za jeden gigajoule (GJ) a bude platná po celý rok.

„Dopad na obyvatele v regionu tak nebude výrazný a teplo z Opatovic i nadále zůstává ekonomicky výhodným způsobem vytápění měst Pardubice, Hradec Králové, Chrudim a přilehlých měst a obcí,“ dodal Zadák.

Cena tepla z Elektrárny Opatovice je podle jeho něj nižší ve srovnání s jinými distributory tepla v regionu a pohybuje se výrazně pod průměrem cen ostatních dodavatelů tepla v České republice. Dle odhadu Energetického regulačního úřadu se bude v roce 2010 průměrná cena tepla z uhelných zdrojů pohybovat kolem 447 Kč/GJ (včetně DPH), teplo z plynových zdrojů bude ještě dražší.