Ipřes svůj skoro důchodový věk pracuje jako mladice. „Za loňský rok vyrobila více než devět milionů kWh elektřiny. Vmeziročním porovnání je to růst téměř o44procent,“ uvedl mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy Jiří Kosina.

Dodal, že předměřická elektrárna má jedno průtočné vertikální turbosoustrojí sKaplanovou turbínou a pomaluběžným generátorem připojeným přímo, bez převodu, na hřídel turbíny. Instalovaný výkon elektrárny je 2100kW.

„Celkovým objemem vyrobené elektřiny jsou dlouhodobě pro Českou republiku malé vodní elektrárny druhým nejdůležitějším obnovitelným zdrojem energie hned za velkými vodními díly,“ uvedl generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje Josef Sedlák.

Do „zelených“ zdrojů energie hodlá ČEZ vnásledujících patnácti letech investovat až 30miliard korun. Nejvíc sází na výstavbu větrníků. (red)