Sedmatřicet obcí ze čtyř mikroregionů využilo možnosti zbavit se jednoduše, ekologicky a bez finančních nároků vysloužilých elektrospotřebičů.

Pomohl jim v tom projekt kolektivního systému Elektrowin nazvaný Putující kontejner. „V 37 obcích, kde byl postupně putující kontejner podle harmonogramu přistaven, do něj místní nanosili celkem 35 174 kilogramů vysloužilých spotřebičů z domácností,“ uvedla mediální zástupkyně projektu Dagmar Doubravová. Do Putujícího kontejneru se přihlásily čtyři svazky obcí – Památkové zóny roku 1866, Jestřebí hory, Metuje a Úpa.

Výrazně nejvíce elektroodpadu sebrali lidé v deseti obcích mikroregionu Úpa, více než 17 tun. Naopak s nejmenším ohlasem se kontejner na kolečkách setkal v obcích Památkové zóny roku 1866 ležících severně od Hradce Králové. Tento mikroregion je však nejmenší ze zúčastněných, sdružuje jen šest obcí.

Projekt je určen pro malé obce, které sběrný dvůr nemají a dostupnost nejbližšího není pro obyvatele snadná. „Lidé se chtějí chovat ekologicky, a když tu možnost mají, neodvezou starý spotřebič na černou skládku nebo ho nevhodí do popelnice. A Putujícím kontejnerem jim tuto možnost dáváme,“ domnívá se generální ředitel Elektrowinu Roman Tvrzník.

Podle předsedy mikroregionu Památkové zóny 1866 Josefa Macháčka mají podobné akce určitě smysl. „Na likvidaci nebezpečného odpadu lidé slyší a pokud mají možnost, určitě nevhodí staré vysavače nebo mobily do popelnice s komunálním odpadem,“ poznamenal.