Páteční program je sestaven z ukázek historických výrobců, netradičních her, vystoupení hudebníků, kejklířů a divadelníků. Završí jej ohňový průvod z náměstí Svobody na Velké náměstí. Tam se uskuteční ohňová show.

V sobotu otevře hradecký purkmistr na Velkém náměstí středověký jarmark s ukázkami starých řemesel, která bude předvádět kovář, tesař, tkadlec, pregéř, pasíř, hrnčíř, dráteník a další. Současně bude zahájen na Malém náměstí i lidově-řemeslný trh.

Ve 14 hodin se dostaví na královskou tribunu před katedrálou sv. Ducha královna Eliška Rejčka se svým doprovodem.

Tématem letošních slavností bude připomínka 700. let výročí založení katedrály Sv. Ducha v Hradci Králové.

Podzimní slavnost vyvrcholí ve 20 hodin večerní ceremonií spojenou s velkým ohňovým divadlem na které naváže slavnostní ohňostroj.

Po celý den budou diváci na několika scénách rozmístěných po historickém tržišti sledovat vystoupení hudebníků, tanečníků, kejklířů či ukázky práva útrpného.
V Šimkových sadech – Na Šancích se uskuteční rytířská klání na koních. Program bude doplněn vystoupením pouličního divadla a ukázkami šermířského umění středověkých rytířů.
Atmosféru celé akce podtrhne rytířské ležení, jehož centrem bude stylově vybavený rytířský stan, středověká lazebna či katovna.
Pro malé i velké budou na Velkém náměstí připraveny středověké hry a soutěže.

Na akci bude možno zakoupit pamětní mince.

V souvislosti s připravovanou akcí bude v době od 4. 9. od 6:00 hod do 7. 9. do 18:00 hod. omezeno parkování vozidel a provoz v areálu historického centra města.


Město Hradec Králové, Východočeská plynárenská, a. s. a Agentura Armentum ve spolupráci s Hradeckou kulturní a vzdělávací společností připravili

S l a v n o s t i k r á l o v n y E l i š k y


pátek 5. 9. 2008
Velké náměstí

17:00 Zahájení slavností
17:00 – 20:00 Středověké tržiště s ukázkami řemesel, rytířské ležení, historická hudba, dobové tance, kejklířská vystoupení, pouliční divadlo, středověké hry pro malé i velké
20.30 Večerní ohňový průvod městem z náměstí Svobody na Velké náměstí
21:00 Večerní ohňová show

sobota 6. 9 2008
Velké náměstí

9:45 Slavnostní otevření tržiště hradeckým primasem
10.00 – 13.30 a 15.00 – 18.30 Středověké tržiště s ukázkami řemesel, lazebna, rytířské ležení, historická hudba, dobové tance, kejklířská vystoupení, rytířská klání, pouliční divadlo, ukázky práva útrpného, středověké hry pro malé i velké

Malé náměstí

10.00 – 21.00 lidově-řemeslný jarmark

Hlavní programy na Velkém náměstí

13.45 Příjezd královny Elišky a její družiny do města
14.00 Slavnostní ceremonie ku příležitosti založení katedrály Sv. Ducha
20.00 Večerní ceremonie a velké ohňové divadlo zakončené ohňostrojem

Šimkovy sady

15:30 a 18:00 rytířské turnaje na koních


V roli královny Elišky - Michaela Frkalová - Klenková
V roli Jindřicha Javorského – Josef Pejchal
Primas hradecký – Pavel Doucek
V roli benediktínského opata – Václav Dušek

Při slavnosti se uskuteční veřejná ELIŠČINA SBÍRKA Oblastní charity.

Pořadatelé si vyhrazují právo změny programu.

Zdroj: www.armentum.cz

Galerie: Komentář pořadatele Tomáše Mangela, fotografie z loňských slavností.