Její míry a váhy, jak bývá u podobných soutěží zvykem, nejsou známy. Podmínky pro účast totiž nebyly vymezeny čísly.

„Nechtěli jsme jít cestou poměřování fyzické krásy,“ říká ředitelka soutěže Petra Hurdálková. „Královna musí mít grácii, půvab, inteligenci, charisma. Podle těchto kritérií jsme také vybírali všech jedenáct finalistek, mezi kterými pak volila porota.“

K vlastnostem královny by měla patřit i vznešenost. Právě tu měly prověřit i soutěžní disciplíny, mezi nimiž nechyběla ani módní přehlídka historických kostýmů. Záštitu nad soutěží měl náměstek hradeckého primátora Martin Soukup.

„Čas teprve ukáže, jaké místo si nová královna najde v prezentaci našeho města,“ řekl.

Titul Martině Smetanové život nezkomplikuje. Nevyplývají z něj totiž žádné povinnosti, pouze jedna příjemná starost – vybrat si společníky na vyhlídkový let nad městem, který vyhrála. Výtěžek finálového večera putoval Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.