„Tady snad stojí fronta na banány,“ směje při otevírání vstupních dveří do Základní školy Úprkova paní učitelka. Je pátek dvě hodiny odpoledne a v Hradci Králové začínají zápisy do městských základních škol.

Nejvíc lidí chodí hned první den zápisu a škola je náležitě nachystá a vyzdobená, aby se tady budoucí školáci cítili co nejlépe. „Moc jsme se těšili, je to velká událost. Poslední dva roky to byla tragédie, když jsme museli kvůli coroně dělat zápisy jen distančně, elektronicky. Musím říct, že kolegyně a kolegové se na to připravovali velmi intenzívně,“ vzpomíná na poslední dva tristní zápisy ředitel školy Petr Lehký. Zvoní zvonek, který bude od září řídit školní čas předškoláků další léta.

„A už tu mám další zájemce, dobrý den“ vítá k zápisu malou Elen Jungovou s rodiči učitel Václav Kuřík. S holčičkou rychle naváže kontakt a hrou začíná prověřovat její zralost pro nástup do školy. „Musíme zjistit, co děcku jde a co ne. Jestli umí komunikovat s dospělými, jaký má rozhled. Mělo by například rozlišovat levou a pravou, nahoře, dole, barvy, tvary, znát čísla do pěti.“

Holčička vše zvládá dobře a po patnácti minutách i s rodiči odchází. „Je to naše spádová škola a chodí sem i starší syn. Škola má dobré reference, je menší, a to je lepší než velké školy,“ uvažuje její maminka a současně přiznává, že zápis dcerky je další z řady emotivních milníků v životě rodiče: „Se synem to bylo asi intenzivnější, ale i dnes to prožíváme to na naplno. Je to hezké, děti rostou strašně rychle, je to trochu nostalgie, možná nám je i trochu smutno, ale i veselo, protože zase začíná nové období.“ Malá Elen je se svým výkonem spokojená, ale z přechodu ze školky do školy má přece jenom trochu rozporuplné pocity: „Líbil se mi zápis i pan učitel. Líbila se mi zvířata, plyšáci, jak jsme jim prodávali zmrzlinu. Budu si tady ale muset nají nové kamarádky, na to se těším.“

V Hradci Králové je celkem 17 městských škol. Další jsou pak církevní a soukromé. Podle údajů z matriky se letos zapíše do všech základních škol ve městě zhruba 900 dětí. „Letošní zápisy se týkají dětí narozených od 1. záři 2015 do konce srpna 2016. Pokud budou rodiče žádat o odklad, musí do 28. června předložit souhlas dětského lékař nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické porady,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová. Podle ní bude míst pro děti letos dostatek.

Zájem o jednotlivé školy je ale v Hradci různý. Právě ta v Úprkově ulici v Malšovicích patří k těm poptávanějším, potvrzuje její ředitel Petr Lehký: „Budeme otevírat dvě první třídy s kapacitou 40 žáků, protože zájem je u nás enormní a musíme velmi často i losovat děti, které můžeme a nemůžeme přijmout. Letos přišlo k zápisu 53 dětí, spádových je 40 a máme dvě žádosti o odklad.“ Výsledky zápisu škola zveřejní 13. května.

Klíčová pro přijetí předškoláka je spádovost, potvrzuje vedoucí odboru školství hradeckého magistrátu Zbyněk Bárta: „Škola přednostně přijímá žáky s trvalým bydlištěm ve školském obvodu základní školy. Na druhém místě školy přijímají sourozence žáků, kteří již školu navštěvují. Pokud počet zájemců převyšuje možnosti školy, je výběr proveden losováním.“

Děti ukrajinských uprchlíků půjdou k zápisu 10. června odpoledne. „Zatím předpokládáme, že by se do prvních tříd mohlo přihlásit téměř padesát dětí. Uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet,“ vysvětluje hradecký primátor Alexandr Hrabálek. Zápisy probíhají v celé zemi během dubna. V hradeckém kraji letos v září poprvé usedne do školních lavic zhruba pěti tisíc prvňáčků.