„O pomoc s organizací oslovil politologický klub, jenž má zkušenosti se zajišťováním debat, konferencí a jiných setkání, tajemník katedry Lukáš Tichý, odborník na energetickou politiku a energetickou bezpečnost. Návrhem jsme byli nadšeni, především pak možností skloubit toto téma s destinací nám velmi blízkou, tedy Afrikou. Proto jsme se do první studentské konference zapojili," vysvětluje za kolegy z řad členů Politologického klubu FF UHK student bakalářského studia oboru Politologie Jakub Novák, který si již měl díky odborné exkurzi možnost si život v africké Ghaně na vlastní kůži vyzkoušet.

Nezištná pomoc?

Jaký má vliv a záměr USA, Rusko, Čína, Indie či Evropská unie na černém kontinentě?  To bude také předmětem středeční debaty devíti studentů hradecké politologie s návštěvníky konference. Ta začíná v 10 hodin v přednáškovém sále Karla Poláčka na Krajském úřadu na Pivovarském náměstí.

Příchozí se také dozví, jaké zájmy v Africe má Brazílie i jak významnou roli hrají v energetických vizích Evropské unie Angola či Nigérie.

„Záměrem studentské konference je seznámit studenty s novými informacemi o tématu energetické bezpečnosti a zájmech vybraných států v Africe na straně jedné a na straně druhé prohloubit jejich znalosti o problematice energetického potenciálu afrických zemí a jejich energetické spolupráci s vybranými státy. Věřím, že se i v dalších letech podaří na tuto první studentskou akci zaměřenou na energetické zájmy velmocí v Africe navázat a pořádání studentských konferencí věnovaných energetice se stane každoroční akcí na filozofické fakultě, které se budou účastnit i studenti dalších vysokých škol z Česka," dodává Lukáš Tichý z katedry politologie.

Studentská konference zaměřená na Afriku však zdaleka není jedinou akcí, při které si mohou nadějní hradečtí politologové zvyšovat svou informovanost a odborné dovednosti. V letním semestru se v učebnách filozofické fakulty prezentuje i plejáda hostů z řad odborníků na energetiku a další aktuální politická témata. Například v březnu čekají na studenty přednášky expertů z Ministerstva zahraničních věcí ČR, kteří promluví o krizi na Ukrajině nebo dimenzích energetické politiky Evropské unie.