„Byla to pro nás nesmírně zajímavá a přínosná stáž, která nám umožnila vidět moderní medicínu v praxi a také se seznámit s evropskou kulturou,“ říká Dawit Tewabe.

Studenti si prošli kliniku onkologie a radioterapie, viděli transplantaci kostní dřeně i operaci srdce. „Bylo nám potěšením, že si mohli odnést pozitivní zkušenost jak s královéhradeckou medicínou, tak s přátelským postojem českých lidí,“ řekl přednosta Kliniky onkologie a radioterapie FN HK Jiří Petera.

Michaela Střížová