Podle předsedkyně senátu soudu jsou za skládku, která hrozila výbuchem a smrtí desítek obyvatel, spoluodpovědné i úřady. Ty ji totiž povolily a pak velmi nedůsledně kontrolovaly.

„Úřady existenci lidem nebezpečného skladu spoluzavinily. Byla to Potěmkinova vesnice,“ podotkla po vynesení rozsudku předsedkyně senátu krajského soudu Jana Chládková.

„Jak vůbec mohlo dojít k povolení skladu, když se nachází 50 metrů od mateřské školky a nedaleko je i základní škola. Lidé si na podivné praktiky v areálu stěžovali už od roku 2002 a spoléhali se, že stížnosti vyřeší úřady. Což se ovšem nestalo. Jak je například možné, že poslední kontrola před objevením skládky proběhla pouhý měsíc před tím a všechno bylo podle ní v pořádku?“ dodala soudkyně.

Kontroly byly navíc podle soudkyně předem nahlášené, takže Etlík měl vždycky čas uklidit. Úředníky pouštěl pouze do prvních tří garáží, kde se skladováním odpadů nebyl problém. Dál je vpustit odmítal s poukazem, že jde o soukromý pozemek.

„Na to, co Etlík v areálu dělal, naše povolení nedostal. Měl ho jen na malou část zde provozovaných činností. Kontrolujeme jen to, co je předmětem povolení. Dál naše zaměstnance ani nepouštěl,“ uvedl mluvčí Královéhradeckého kraje Imrich Dioszegi.

Podobně argumentuje královéhradecký magistrát a další úřady. Dokonce si včera začaly přehazovat horký brambor a svalovat odpovědnost jeden na druhého.

„Máslo na hlavě má česká inspekce životního prostředí. Ta přece má možnost ukládat sankce. A co víme, kontroly v Libčanech prováděla, takže my už jsme k nim neměli důvod,“ sdělil například mluvčí královéhradeckého magistrátu Václav Svoboda. Inspekce zase odkazuje na krajský úřad. Ten se ústy Dioszegiho zase brání tvrzením, že za kontroly byly odpovědné čtyři úřady, nejen kraj.

„Prokazování porušení zákona o odpadech nebylo v této kauze jednoduché, neboť současná legislativa neumožňuje inspektorům vstup do soukromých objektů fyzických osob. Kontroly mohly být tedy prováděny vždy pouze v zařízení, které bylo schváleno příslušným krajským úřadem,“ dodal Martin Kliner z královéhradecké pobočky inspekce.

Kruh vzájemného obviňování se uzavírá. Za mřížemi ale skončí pouze Etlík.

Obžalován byl z veřejného ohrožení a nedovoleného nakládání s odpady. Soud mu vedle šest a půl roku dlouhého trestu ve věznici s dozorem také na deset let zakázal podnikání s odpady. Krajskému úřadu, Hradci Králové a Libčanům má Etlík dále uhradit 7,5 milionu korun za náklady spojené s likvidací skladu. Zabaveny už byly jeho nemovitosti v Libčanech. Celkem stála likvidace skladu jedovatých chemikálií přes 30 milionů korun, dodnes je tu však zamořená půda.

Sklad policisté objevili v dubnu 2006, obyvatelé ale na něj přitom bezvýsledně upozorňovali už čtyři roky předtím. Experti v bývalé továrně našli extrémně hořlavé látky, výbušniny či chemikálie s vysokým obsahem těžkých kovů.

Etlík rozsudek vyslechl se svěšenou hlavou. Jen si postěžoval soudu, že ho nechce pustit z vazby. Etlík je bývalý policista. „Nechci nic říkat,“ odbyl novináře. „V areálu jsme nedělali nic protizákonného a vše bylo pod kontrolou úřadů,“ uvedl před tím na svou obhajobu.

Žalobce Jan Vodička se na rozdíl od Etlíka, který si nechal lhůtu na rozmyšlenou, odvolal hned. „Požaduji trest kolem osmi let, soud měl vzít v úvahu vysoké finanční náklady na dekontaminaci skládky,“ prohlásil Vodička.