Realizovat tohle všechno pomohlo Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové získání dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši přes sedmnáct milionů korun. Tříletý projekt nyní dospěl do úspěšného konce.

Projekt Inovace studijního programu Farmacie na Farmaceutické fakultě UK, jehož garantem byl prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D., umožnil během posledních tří let vyslat padesát akademických a ostatních pracovníků fakulty do Velké Británie a na Maltu na intenzivní jazykové kurzy. Na padesát pracovníků fakulty a 149 studentů farmacie si díky projektu zdokonalilo angličtinu v rámci kurzů pořádaných v České republice.

„Navíc za uplynulé tři roky třicet akademických pracovníků a čtyřiadvacet studentů vycestovalo na zahraniční stáže na přední evropské univerzity v Německu, Švýcarsku, Velké Británii, Francii, Itálii atd.," upozornila Ing. Mgr. Alena Jungová, manažerka projektu.

Europeníze mohly katedry Farmaceutické fakulty UK využívat také na tvorbu videodokumentace.

Díky tomu vzniklo na tři desítky videí, které zachycují práci v laboratořích nebo v lékárně a rovněž některé metodiky vybraných experimentálních činností.

Aby mohla fakulta držet krok se špičkovými zahraničními pracovišti, modernizovala v rámci projektu e-learningové výukové programy. V rámci toho vznikly výukové materiály pro desítky předmětů, které do dnešní doby využilo už více než čtyři a půl tisíce studentů.

A došlo také na úpravu místnosti fakulty. Rekonstrukce zasedací místnosti děkanátu umožnilo prostor začít využívat pro tzv. webináře.

Základní cíle projektu, tedy zvýšit kvalitu výuky a inovovat ji prostřednictvím zavádění moderních multimediálních metod, prohloubit mezinárodní spolupráci vysokých škol a zlepšit jazykovou vybavenost studentů i pracovníků fakulty, byly tak za uplynulé tři roky zcela naplněny.

Zuzana Toufarová