Náš světadíl je mnohojazyčnou společností, neboť se v Evropě hovoří třiadvaceti úředními jazyky. Jazyková výbava je zvlášť významná u států jako je Česko. Evropská unie stanovila požadavek „mateřský jazyk + dva“. To znamená, že Evropan má být schopen komunikovat nejen ve svém rodném jazyce, ale zároveň ve dvou jazycích cizích.

Výzkum Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA), který zpracovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), sledoval, jak ovládají Češi cizí jazyk, především němčinu. Výsledky výzkumu ukázaly, že se 54 procent Čechů nedomluví žádným cizím jazykem. To určitě není lichotivý výsledek.

Každý z nás se učí na základní škole nějaký cizí jazyk. Zpravidla jde o angličtinu, výjimečně o němčinu. Od druhého stupně se na některých základních školách vyučuje druhý jazyk, zpravidla němčina nebo francouzština. Na gymnáziích je druhý jazyk samozřejmostí.

Z odpovědí uvedeného výzkumu vyplynulo, že se anglicky domluví 27 % lidí. Němčinu, která je nám nejblíže z geografického a historického hlediska, ovládá 22 procent našich občanů. Zájem o němčinu v posledních letech výrazně klesá. Přestože je Německo naším nejvýznamnějším obchodním partnerem a lidé považují němčinu z pracovních důvodů za důležitou, své děti k ní nevedou. Česko-německá obchodní a průmyslová komora upozorňuje, že pro 75 procent německých investorů je znalost němčiny důležitým hlediskem při výběru zaměstnanců. Němčina je pro některé firmy dokonce důležitější než angličtina. Současná situace nasvědčuje tomu, že v brzké době bude na trhu práce nedostatek německy mluvících uchazečů.

Podle výsledků výzkumu si naopak 77 procent respondentů myslí, že vystačí s angličtinou.

Vycházejí z toho, že se angličtina dnes považuje za samozřejmý předpoklad pro práci v zahraniční firmě nebo ve firmě se zahraniční účastí.

Dalším zajímavým údajem, který vyplynul z uvedeného výzkumu, je souvislost mezi znalostmi angličtiny a němčiny. Z těch, kdo mluví dobře anglicky, umí 44 procent i německy. To platí i naopak: 54 procent respondentů ovládajících dobře němčinu se slušně domluví i anglicky.

Prohlubování znalostí cizích jazyků je v současné době velmi důležité. Nejde jen o jeden z hlavních kvalifikačních předpokladů v souvislosti s internacionalizací české ekonomiky, nýbrž i o možnost studijních a pracovních zahraničních pobytů a mezinárodních kontaktů. Významnou roli hraje i požadavek multikulturality.

Závěrem můžeme říci, že studovat cizí jazyky se vyplatí. Bez práce však nejsou koláče. Všem věčným začátečníkům lze doporučit: Teď je ten pravý čas pro novoroční předsevzetí. Začleňte do nich i studium cizích jazyků.

Alena Adlafová, odborná asistentka Ústavu jazyků, Lékařská fakulta UK Hradec Králové