Soudní exekutor ji v dopise informoval, že se chce dohodnout na úhradě vymáhané pohledávky. V opačném případě v dopise hrozil otevřením bytu a soupisu všech movitých věcí. Žena však nikdy nikomu nedlužila.

Absurdní situace

„Byl to pro mě obrovský šok a dlouho jsem to nemohla rozdýchat," svěřila se žena, jejíž jméno redakce zná. Poté, co první nával emocí odezněl, rozběhla žena kolotoč, na jehož konci bylo takřka absurdní vyústění. „Volala jsem hned dceři. Ta mi řekla, že taky nic nedluží, ale že exekutorovi zavolá," dodala s tím, že překvapením nebyl ještě konec.

„Když jsem se dovolala exekutorovi, byl velmi arogantní, ale řekl mi, že naši adresu mu udala jedna žena, která nesplácí své pohledávky. Když jsem chtěla vědět, kolik to je, či jestli si ověřil ženou udanou adresu, odsekl, že to mě nemusí zajímat," řekla dcera ženy s dodatkem, že exekutor se ani nechtěl bavit o dalším případném postupu. A to ani o tom, zda nakonec dojde u nich doma k exekuci.

„To mě vystrašilo ještě víc a rozhodla jsem se, že nevytáhnu paty z domu a svůj majetek budu dál bránit," uvedla žena, pro kterou bylo jméno dlužnice sdělené exekutorem zcela neznámé: „Nikdy jsem o ní neslyšela a vůbec nechápu, jak přišla na naši adresu."

Dcera adresátky exekuční výzvy se poté obrátila na policii, kde chtěla na dlužnici podat trestní oznámení pro podvod. To však policie nepřijala. „K žádnému trestnému činu zatím nedošlo. A o majetek se nemusíte bát. Stačí jen, když exekutorovi napíšete doporučené psaní, kde mu vysvětlíte, že uvedená žena nikdy neměla s vaší rodinou nic společného," uvedl policista na služebně a pro jistotu si ještě nechal prověřit jméno dlužnice. Z ní se nakonec vyklubala žena z centra Hradce Králové, na kterou mají „zálusk" i jiní exekutoři. „V naší databázi jsme zjistili, že i další exekutoři se ptají na její trvalý pobyt. Žena totiž uvedla ještě další čtyři hradecké adresy. Tak ještě minimálně čtyři rodiny čeká nepříjemné psaní," řekl policista.

Pochybil exekutor?

Podle Exekutorské komory neudělal exekutor žádnou chybu, když si v prvotním sepisování neověřil adresu. „Exekutor prověřuje všechny dostupné údaje o majetku povinného. Tedy i o místě, kde by mohl mít umístěny své movité věci," informoval mluvčí Exekutorské komory Petr Vorlíček s tím, že pokud exekutor obdrží informaci (která se tedy až ex post ukáže jako lživá), pak si ji ověřuje.

Jak se bránit?

„Samozřejmě se tomu bezprostředně „bránit" nelze. V případě, že třetí osoba nalezne výzvu pro někoho ve své schránce, doporučujeme soudního exekutora prokazatelně kontaktovat a sdělit mu všechny rozhodné skutečnosti a klidně jej vyzvat, ať si vše ověří v místě," informoval Petr Vorlíček.

Exekutor takové podání zhodnotí a rozhodne o dalším postupu. „K namítanému chování zaměstnance exekutora se nemůžeme vyjádřit. Je nicméně povinností každého zaměstnance soudního exekutora se chovat slušně, svědomitě a pečlivě," uvedl mluvčí k námitce vůči aroganci exekutora.