Třebaže se jedná o úřad, kterému se lidé v drtivé většině chtějí vyhnout 
a pohled na exekutory není nikterak dobrý, jejich existence je nezbytně nutná.

„Vykonatelnost práva musí být, jinak by zde zavládla anarchie. Zatímco před rokem 1989 byly 
do zdárného konce dotaženy dvě až tři procenta exekučních řízení, dnes se vymahatelnost pohybuje v rozmezí 30 až 40 procent," nastiňuje význam své profese doktor Štika.

Po svém předchůdci 
se soudní exekutor ujal celé řady pohledávek, které 
se snaží společně se svými spolupracovníky vyřešit.

Doba nutná k vyřízení exekuce se zkrátila

„Po předcházejícím vedení jsme převzali zhruba 
2 800 spisů, avšak již nyní nabíráme i novou práci. Novinkou je, že spisy vedeme v čistě elektronické 
podobě, zatímco doktor Svoboda je evidoval napůl 
v elektronické a napůl 
v papírové verzi, což bylo nepraktické. Musel jsem 
tedy v samotném počátku vynaložit vstupní investice, které se pohybovaly kolem jednoho milionu korun. Oproti papírovým spisům 
je nyní vše pro nás i naše klienty pohodlnější a méně zdlouhavé. O to více prostoru můžeme věnovat osobnímu přístupu ke klientům" uvádí Štika.

Snahou je domluva adekvátního postupu

Mylná je domněnka 
občanů, že v případě, kdy 
je s nimi zahájeno exekuční řízení, přijdou o veškerý majetek a dostanou se 
do existenčních potíží. „Smyslem mé práce je vždy najít cestu, která bude pro dlužníka schůdná. Je zde možnost domluvit se například na splátkovém kalendáři, avšak primární je 
zde dlužníkova ochota situaci řešit. Nesprávný je pak 
takový přístup, kdy se před námi lidé skrývají a odmítají spolupráci. Exekutorský úřad si je beztak najde 
a vše se jen komplikuje," uzavírá soudní exekutor.

Radek Kozel