Podařilo se splnit cíl stihnout hlavní práce do konce srpna. "Finalizace bude probíhat celé září až do prvního vyplutí. Aktuálně dáváme definitivní tvar přídi a zádi a definitivní tloušťku stěnám. Vše uzavře finální sjednocení povrchu, které bude zároveň ladit sílu stěn," řekl ředitel archeoparku a organizátor expedice Radomír Tichý z Univerzity Hradec Králové.

Celková délka plavidla je nyní 11,5 metru, síla dna 12 centimetrů, síla stěn od 12 do pěti centimetrů, vnější šířka se pohybuje od 70 do 125 centimetrů, vnitřní většinou 90 centimetrů, což umožní pozici dvou pádlařů vedle sebe v celém člunu.

Předlohou expedičního plavidla je 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma. Tvůrci na něm pracují částečně i s replikami neolitických kamenných nástrojů. Podle Tichého tak archeologický experiment začal již zahájením opracovávání kmene. Motorovými nástroji si vypomohli hlavně při odstraňování většího objemu dřeva.

"Kamenné nástroje pracovaly na necelé třetině objemu dřeva, díky tomu jsme se dozvěděli mnoho nového. Pokusu se účastnila škála téměř dvaceti replik nejrůznějších kamenných nástrojů, z metabazitu z Jizerských hor, z vápence, z pazourku a parohu," řekl Tichý.

Jedenáctimetrový člun vytesávají dobrovolníci u archeoparku ve Všestarech. Příští rok se vydá na moře.
Tesají člun jako z doby kamenné. Nadšenci chystají čtvrtou cestu do pravěku

Při výrobě člunu používají tesání a dlabání, oheň tentokrát vynechali. Postupy prací důkladně zaznamenávají. "Dozvěděli jsme se mnoho o poškozování nástrojů, o výkonu jednotlivých typů, použili jsme tři techniky opracování dřeva. Dokonce se nám podařilo kusy dřev se stopami nástrojů odebrat do budoucí zamýšlené expozice," řekl Tichý.

Upozornil, že teprve s rozměry stromu, ze kterého plavidlo nyní vzniká, se podařilo vytvořit repliku neolitického člunu z jezera Bracciano. Předchozí čluny, které vyrobili, byli menší. "To dává nové výzvy pro plavbu samotnou, tedy výsledky o počtu posádky, možnosti nákladu, rychlosti člunu. To vše má zásadní význam na posouzení vzniku námořní plavby ve Středomoří," řekl Tichý. 

Do výroby současného monoxylonu se zapojilo všech 21 členů posádek a také kapitán doprovodného plavidla. Intenzivně na výrobě člunu pracuje asi polovina z nich. "Účast všech je nutná. Zaprvé, vzniká vztah k plavidlu samotnému i v posádkách mezi lidmi, a zadruhé, jde o trénink odhodlání, který v expedicích hraje zásadní roli. Chci zdůraznit obtížnost práce na člunu, kmen je obrovský," podotkl Tichý.

Archeopark pravěku Všestary.
Archeopark ve Všestarech představí o víkendu střet Keltů a Římanů

 "Přesto bude člun na přídi asi o deset centimetrů širší než neolitická předloha. Každý strom je jiný a my se potýkáme s jeho věkem. Strhující ale je, že podobně mohutné stromy museli mít k dispozici i neolitičtí lidé ve Středomoří," řekl Tichý.

Expedice Monoxylon IV by měla trvat asi měsíc od poloviny června do poloviny července 2023. Naváže na námořní výpravy v dlabaných člunech z let 1995, 1998 a 2019, z nichž dvě byly v Egejském moři. Trasa je dlouhá 470 až 500 kilometrů a povede z řeckého ostrova Samos u pobřeží Turecka přes ostrov Milos (Mélos) s významným zdrojem obsidiánu a dále na poloostrov Peloponés do Argolického zálivu s významnou archeologickou lokalitou, jeskyní Franchthi z období neolitu. Expediční člun bude jistit doprovodné plavidlo.

Posádku by mělo tvořit 20 pádlařů a navíc kormidelník. Posádka by se neměla jako v minulých expedicích střídat. Dvě třetiny z účastníků budou lidé se zkušenostmi z předchozích expedic. Část trasy by námořníci měli absolvovat za pomoci jednoduché plachty.

Významným tématem expedice bude také náklad, protože podle Tichého v neolitu šlo také o přepravu živých zvířat, což představuje pro archeologii ve Středomoří velké téma s řadou otazníků. "Kdo zrovna nebude pádlovat, bude simulovat zmíněný živý náklad. Součástí nákladu bude také surovina na výrobu kamenných nástrojů, obsidián," řekl Tichý.

Všestary, archeopark
Archeopark pravěku Všestary

Experimentální archeologové na Hradecku vyrobili již pět plavidel, tzv. monoxylonů, z toho dvě pro plavbu na moři. První bylo z topolu pro expedici Monoxylon I v roce 1995. Druhý člun vydlabali z dubu a podnikli na něm expedice Monoxylon II a III v roce 1998 a 2019, pro expedici před třemi lety byl upraven.

"O expedicích Monoxylon se někdy mluví jako o expedicích dobrodruhů. Po stavbě tohoto již šestého člunu v mém životě chci dodat, že je to i expedice šikovných a přemýšlivých lidí, kterým patří ohromný dík. Archeologický experiment je úžasná metoda poznání," dodal Tichý, který je "duchovním otcem" expedicí Monoxylon.

Expedice Monoxylon IV se uskuteční pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti Archeopark Všestary, kterou zřizuje Královéhradecký kraj a Univerzita Hradec Králové.