V současnosti Jan Kavan zastává předsednickou funkci v komisi pro tvorbu poštovních známek při České poště. Mimo to je dlouholetým kurátorem Galerie u lávky v Praze.

Na jeho výstavu nyní můžete zavítat i v Hradci. Vernisáž zajímavé expozice pojmenované Jan Kavan kresba a grafika začíná ve středu 10. září v 17. hodin v budově Lékařské fakulty Na Hradě. Výstava tu potrvá až do 13. října. Otevřeno je od pondělí do pátku vždy od 8 do 18 hodin.