Zrušte zastavování expresů v České Třebové, městě se 16 tisíc obyvatel, které není ani sídlem okresu. Jen to zdržuje provoz na hlavním koridoru mezi Prahou, Ostravou a Brnem, volají autoři petice, kterou zaštítila Drážní společností při ČVUT.

Poté, co se proti tomuto požadavku postavilo ministerstvo dopravy, které rychlíky objednává u Českých drah, ozvalo se i vedení Pardubického kraje. Ostře protestuje samotná Česká Třebová společně s dalšími městy na celém pomezí Čech a Moravy.

„Iniciativa se snaží navodit zdání o bezvýznamnosti železniční stanice Česká Třebová, přičemž se signatáři výzvy ani nenamáhali zjistit pravý stav věci. Město hraje klíčovou roli v dopravní obslužnosti Pardubického kraje,“ píše pardubický hejtman Radko Martínek v rozhořčeném dopise rektorovi ČVUT.
„Dokončuje se tu výstavba moderního multifunkčního dopravního terminálu za 320 milionů korun, kdy bude železniční stanice propojena s novým autobusovým nádražím a s velkokapacitním krytým parkovištěm. Vznikne tak moderní koncepce systému 'zaparkuj a jeď', která zároveň kraji umožní soustředit regionální železnici a autobusovou dopravu z celé východní části kraje. Všechny tyto skutečnosti si tzv. odborníci mohli ověřit, pokud by se chtěli seriózně zabývat modernizací železniční dopravy. Neučinili tak,“ píše dále.

Česká Třebová bojuje s ministerstvem dopravy o zachování stávajícího počtu rychlíků každý rok. Dnes tu staví všechny obyčejné rychlíky a některé spoje IC a EC. „Petici z ČVUT jsme ještě neviděli, ale nevíme, proč bychom se jí měli řídit. Počet vlaků zastavujících nyní v Třebové pokládáme za přiměřený, nehodláme ho zvyšovat ani snižovat,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka.
Podotkl, že bez zastavování expresů v České Třebové by vznikla jak mezi Pardubicemi a Brnem, tak i ve směru na Olomouc „díra“ 150 kilometrů bez jediné stanice. To by byl český unikát. Nádraží v Třebové je přitom už nyní největším dopravním uzlem celého českomoravského pomezí se spádovou oblastí kolem 200 tisíc obyvatel.

Dopis signatářů „protitřebovské“ petice

Vážený pane ministře,
níže podepsaní apelují z iniciativy Drážní společnosti FD ČVUT v Praze na Ministerstvo dopravy ČR jako objednatele vlaků dálkové dopravy ve veřejném zájmu, aby v nejkratším možném termínu zajistilo maximální zkrácení jízdních dob expresních vlaků ve směrech Praha - Brno a Praha - Olomouc, včetně ukončení jejich zastavování v železniční stanici Česká Třebová. Níže podepsaní zastávají názor, že toto místo nedosahuje ani zdaleka významu, který by odůvodnil potřebu zastavení vlaků nejvýznamnějších kategorií, a to ani žádnými v úvahu přicházejícími přestupními vazbami. Jsme plně přesvědčeni, že z odborného hlediska vhodným řešením obsluhy dané oblasti jsou rychlíkové spoje, vedené v dostatečné četnosti. Upozorňujeme na skutečnost, že nevhodným zastavením expresních vlaků v České Třebové dochází k odlivu cestujících z rychlíků, nezbytných pro zajištění spojení ostatních sídel, a tedy ke zhoršování jejich ekonomické bilance, stejně jako ke snížení atraktivity expresního spojení.
Naopak takto ušetřený čas žádáme účelně využít důsledným zastavením všech objednávaných vlaků v pražských předměstských stanicích, tj. v tomto případě v Praze-Libni, neboť tak bude dosaženo časového zefektivnění železniční dopravy pro významnou část cestujících do a z hlavního města.
Považujeme za nepřijatelné, aby ministerstvo dopravy ustupovalo z dosažitelné efektivity systému nepřiměřeně medializovaným lokálním požadavkům či dávno překonaným tradicím. Takový postup vede ke znehodnocení kvality dopravního systému, na jehož zachování a zlepšování Česká republika dlouhodobě vynakládá značný objem finančních prostředků.
Petiční výbor:
Mgr. Michal Bláha, Blatná, Ing. Michal Drábek, Praha, Ing. Tomáš Záruba, Praha