Tisícovka studentů a sto sedmdesát zaměstnanců Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové slaví. Na louce naproti královéhradecké fakultní nemocnici totiž začala stavba nové budovy této fakulty. Akademický rok by zde měli zahájit v září 2017.

„Stavební firma by měla s pracemi skončit v září 2016. Celá budova by měla být kompletně vybavena v průběhu roku 2017, a to dalšími samostatnými dodávkami uskutečněnými na základě zvláštních soutěží o mobiliář, audiovizuální techniku a laboratorní technologie," vysvětlil  Ondřej Tikovský, kancléř hradecké univerzity.

Doplnění stávajícího kampusu o novou budovu přijde univerzitu na 345 milionů korun, dalších sto bude stát výbava interiéru.

„Zahájení stavby Přírodovědecké fakulty je jedním z nejdůležitějších milníků vývoje univerzity. Novou budovou se podstatně rozroste univerzitní kampus, zalidní se novými studenty a pracovníky, kteří do ni přesídlí ze stávajících budov. Ty budeme moci buď prodat, nebo nabídnout dalším součástem univerzity, jež jsou nyní v nájmu. A samotný fakt, že do Hradce Králové přichází na výstavbu univerzitní budovy bezmála půl miliardy korun, je důležitým signálem svědčícím o perspektivách univerzity," vyzdvihuje význam nového objektu rektor UHK Josef Hynek.

Park i Akademické náměstí dotvoří obraz kampusu

Autorem koncepce královéhradeckého univerzitního areálu „Na Soutoku" je firma S-projekt Zlín, která jej vytvořila v 1. polovině 90. let 20. století.

„Budova Přírodovědecké fakulty vychází z původní myšlenky architekta Ivana Bergmanna. Objekt architektonicky navazuje na již existující sousední budovy, výrazněji se však od nich bude odlišovat pojetím interiéru i jejich výtvarným řešením, které se například barvou či designem mobiliáře bude hlásit k identitě značky fakulty," dodal kancléř Ondřej Tikovský.

Speciální místnosti

Oproti obvyklým vysokoškolským budovám najdou studenti uvnitř mimo poslucháren a kabinetů také účelové prostory pro vědeckou práci a výzkumnou činnost. Konkrétně budou zaměstnanci i studenti moci pracovat v moderních laboratořích.

Chybět nebudou ani sklady chemikálií, které například v případě katedry biologie budou uspořádány v takzvané hygienické smyčce zabraňující kontaminaci okolního prostředí látkami používanými při experimentech.

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové studuje přibližně 700 studentů. Novinkou ve studijní nabídce letošního roku je obor Toxikologie a analýza škodlivin.

Místo pro odpočinek

V kampusu UHK Na Soutoku nyní najdete dvě budovy sloužící Pedagogické fakultě a Fakultě informatiky a managementu, které byly postupně otevřeny v roce 1997 a 2008. Přírodovědecká fakulta tak doplní stávající budovy, čímž vznikne malé náměstí postupně budovaného univerzitního městečka.

„Toto prostranství je v architektonických plánech nazýváno jako Akademické náměstí a mělo by díky odpočinkové ploše a velké fontáně vytvořit jedno z přirozených míst setkávání, pohybu a odpočinku mladých lidí soustřeďujících se v univerzitním areálu. Připočteme-li k proměnám ještě studentský park, který otevřeme v další části areálu již letos, je zřejmé, že parter kampusu získá mnohem přívětivější tvář," zakončil Tikovský.