„Přestože studenti budou v červnu dělat přijímací zkoušky na fakultu pedagogickou, v novém akademickém roce se při zápisu změní na vysokoškoláky vzdělávací se na fakultě přírodovědecké,“ vysvětlil Ondřej Tikovský, mluvčí fakulty.

Přírodovědecká fakulta vznikne oddělením kateder biologie, fyziky, matematiky, chemie a informatiky od mateřské pedagogické fakulty. Její absolventi mohou získat titul bakaláře, magistra i doktora. Kromě toho bude nová fakulta i nadále připravovat budoucí učitele přírodních věd.

Univerzita navíc usiluje o to, aby noví studenti za několik let převzali diplomy již v nové budově v univerzitním areálu Na Soutoku postaveném přímo pro přírodovědeckou fakultu.

Stavba by mohla začít na jaře příštího roku a o dva roky později bude hotová. Od letošního září bude fakulta vzdělávat celkem sedm set studentů. (hod)