Fakulta informatiky a managementu, která příští rok oslaví 15. narozeniny, novou budovu už nutně potřebovala. V současné době má 2000 studentů a dosavadní objekt na náměstí Svobody kapacitou příliš nestačí. Nákladem přibližně 400 milionů korun se nová budova začala stavět loni v dubnu. „Nový areál pro naši fakultu se měl stavět už kdysi, ale pak k tomu z finančních důvodů nedošlo.

Stavbu se podařilo prosadit v roce 2006 a rychle se jí ujala stavební firma VCES,“ vysvětluje děkan fakulty Josef Hynek. Projekt stavby zpracovala zlínská společnost S–projekt plus. Nově vznikající objekt je vlastně dvojčetem nedalekého hlavního areálu společné výuky univerzity. Bude mít fasádu a obložení z červených cihel, prosklené atrium a urbanistickým projevem připomíná Josefa Gočára.

Nová budova má posluchárnu pro 150 studentů, a pak další čtyři, z nichž každá má kapacitu 60 posluchačů, jednu specializovanou jazykovou laboratoř, pět jazykových, šest seminárních a jedenáct počítačových učeben. Všechny učebny pojmou 845 studentů. Budová má i 60 kabinetů pro 113 akademických pracovníků Hrubá stavba už je hotova. Předána má být koncem srpna, pak by měly pokračovat práce na interiéru a vybavení. Celý objekt má být kompletně předán koncem ledna příštího roku. Vše se však asi zpozdí.


„Hrubá stavba je dokončena a nyní pracujeme na kompletaci. Vše ale není optimální, a potřebujeme prodloužení termínu alespoň o měsíc. Vyskytly se problémy se zásahem do projektu. Týkají se zejména zvětšení objemu prací na větším komfortu pro studenty,“ upřesnil hlavní stavbyvedoucí Radek Malohlava.