O místo rovněž usilovali Pavel Petr a Liběna Tetřevová. Informovala o tom univerzitní kancléřka Valérie Wágnerová.

Myšková působí na fakultě, která je s 2600 studenty nejpočetnější, od roku 1999, tři roky vede Ústav ekonomiky a managementu fakulty. Na fakultě dokončila druhé inženýrské studium v programu ekonomicko-správním. První vysokou školu ukončila v roce 1986 na ČVUT v oboru Radiotechnika se specializací mikrovlnná technika. Titul doktora získala v roce 2003 na Vysokém učení technickém v Brně v programu Ekonomika a management, v oboru Řízení a ekonomika průmyslu, a letos se habilitovala v oboru Management a ekonomika podniku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

"Ve své vědecko-pedagogické práci se zaměřuje zejména na oblast podnikové ekonomiky, financí a managementu. Je členkou České společnosti ekonomické a řady odborných grémií, působí též jako externí finanční a ekonomický poradce malých a středních podniků," řekla Wágnerová.

Myšková byla zvolena v druhém kole a zahájí čtyřleté období v lednu příštího roku, kdy vystřídá současného děkana Jana Čapka. Do prvního kola 22. října byli navrženi stejní kandidáti, Petr se nakonec kandidatury vzdal. Tetřevová a Myšková ale nezískaly nadpoloviční většinu hlasů.