S nedostatkem zdravotních sester se potýkají všechny nemocnice v Česku. A snaží se tuto situaci řešit různými způsoby. Od zaměstnávání sester z ciziny po finanční motivaci.

Hradecká fakultní nemocnice proto začala vysoce kvalifikované sestřičky lákat na odměnu sto tisíc korun.

Podmínkou pro získání prémie je dvouletý závazek práce na hradecké jednotce intenzivní péče.

„S nedostatkem sester se potýkáme jako každé jiné zdravotnické zařízení v Česku, ale náš deficit není zatím tak velký, aby docházelo k výraznému omezování provozu pracovišť. Aktuálně nám nejvíce chybí směnné sestry se specializací na jednotkách intenzívní péče," uvedla Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Několik sester podle informací Deníku kvůli velké vytíženosti a s tím spojeného stresu už odešlo a další o ukončení pracovního poměru uvažují.

Vedení fakultní nemocnice přijalo dočasná opatření v podobě mimořádných náborových odměn vzhledem k tomu, že je nemocnice provozovatelem všech důležitých center specializované péče. „Několik reakcí ze strany sester již máme, zatím jsme v jednání, dodala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Dana Vaňková. Kvůli kritickému nedostatku zdravotních sester v Česku přistupují nemocnice k náboru posil ze zahraničí, a to hlavně z Polska a Ukrajiny. Nejedná se navíc jen o sestry, ale i o lékaře, kterých je v republice také málo.

Nábor zdravotnických pracovníků z Ukrajiny do nemocnic královéhradeckého zdravotnického holdingu, takže například do Rychnova nad Kněžnou nebo Náchoda, začal už na podzim loňského roku. Minulý měsíc dorazili dva lékaři a tři lékařky do Náchoda, kde budou tři měsíce navštěvovat intenzivní výuku českého jazyka. Věkové rozmezí skupiny ukrajinských zdravotníků je 24 až 32 let, proces spojený s jejich zaměstnáním je administrativně velmi náročný. Aktuálně je v krajských nemocnicích zaměstnáno celkem 63 zahraničních lékařů, z toho z Ukrajiny jich pochází šestnáct.