„Rád bych fungoval jako jakýsi most mezi pacienty a zdravotníky. Rozhodně nechci zdravotníkům práci ztěžovat, ale spíše zprostředkovávat názory pacientů a jejich blízkých zdravotníkům a také naopak,“ řekl Tuček.

Nový ombudsman považuje za velmi důležité, aby zdravotníci přistupovali k pacientům a jejich nejbližším lidsky a dobře spolu komunikovali. „Při analýze stížností je minimum podnětů, které řeší medicínskou stránku věci, ale drtivá většina se týká nedorozumění při komunikaci,“ doplnil nový ombudsman, který v nemocnici pracuje už od roku 1992.

Fakultní nemocnice Hradec Králové například v roce 2017 řešila 375 podnětů, z toho se ve 197 případech jednalo o pochvalu, ve 144 případech o stížnost a v 34 případech o jiná podání.

Marek Zlesák - první hradecké miminko roku 2019.
První Hradečánek roku je Marek