„Soustřeďujeme naše technické i personální kapacity na příjem dalších pacientů s COVID-19, kteří budou vyžadovat péči na standardních odděleních i jednotkách intenzivní péče, samozřejmostí však je zachování vysoce specializované a centrové péče o pacienty v těch stavech, které nesnesou diagnostický či léčebný odklad,“ uvedl ředitel Faktulní nemocnice Vladimír Palička. Pacienti objednaní na neakutní operace do 15. listopadu budou obvoláni a informováni o důvodech odkladu a možnostech přeobjednáni.

„Provádíme přesuny zaměstnanců, abychom nahradili COVID-19 pozitivní zaměstnance či personál, který je s dětmi na OČR a zajistili potřebný provoz. Chtěl bych poděkovat všem kolegům na různých pracovních pozicích, díky kterým obtížnou situaci zvládáme. Současně doufám, že tato situace nebude trvat dlouho a postupně se začneme vracet k normálnímu provozu,“ dodal profesor Palička. V provozu ve FN HK nadále zůstávají akutní a specialisované ambulance či nemocniční lékárna. I v ambulantní části je však provoz omezen.  V nemocnici platí i nadále zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů.

Fakultní nemocnice Hradec Králové k dnešnímu dni poskytuje péči zhruba stovce pacientů s onemocněním COVID-19, kteří jsou umístěni na několika pracovištích. Nemocnice nyní v souladu se svým pandemickým plánem připravuje například uvolnění dalšího oddělení Ortopedické kliniky, které bude připravené pro příjem dalších COVID-19 pozitivních pacientů.