Najít v areálu fakultní nemocnice transfuzní oddělení bude pro veřejnost poměrně snadné. Budova je na fasádě označena výraznou červenou kapkou. Právě pod ní naleznete vchod do pro dárce. Nové transfuzní oddělení nabízí moderní prostředí pro odběry krve a krevních složek, zázemí pro jejich zpracování a pro všechny laboratorní činnosti. „Budova splňuje nejpřísnější požadavky kladené na výrobce léčiv z lidské krve a na laboratoře oboru transfuziologie a imunohematologie,“ těší primáře Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové Víta Řeháčka.

Třídenní stěhování

Samotná stavba nové budovy začala loni v srpnu. „Jsme rádi, že se přes veškeré komplikace způsobené situací s koronavirem, která například komplikovala dodávky některých materiálů, podařilo stavbu dokončit. Poděkovat také musím všem, kteří se podíleli na doslova bleskovém přestěhování z původního objektu,“ uvedl ředitel nemocnice Vladimír Palička. Do nového zázemí se celé oddělení přestěhovalo během tří dnů.

Na transfuzním oddělení ročně provedou zdravotníci zhruba 18 tisíc odběrů plné krve a 15 tisíc odběrů plazmy. Velká poptávka je v posledních měsících zejména po nových dárcích plazmy z řad lidí, kteří prodělali onemocnění covid-19. Právě podání plazmy, kterou daroval uzdravený pacient po prodělaném koronavirovém onemocnění, je jednou z možností léčby pacientů s koronavirovou infekcí. Odběr plazmy trvá zhruba 45 minut. Plazmu lze darovat vícekrát, minimální interval mezi dvěma odběry je 14 dnů.

Noví dárci vítáni

Transfuzní oddělení hledá dárce ve věku 18 až 65 let s trvalým pobytem v ČR a platným zdravotním pojištěním, kteří se v poslední době již uzdravili z infekce covid-19. Dalším podmínkou je, že zájemce o dárcovství nikdy nedostal transfuzi a u žen, že nebyly těhotné. Pro zájemce platí další podmínky pro dárce krve, které je možné najít na www.fnhk.cz/transf, případné dotazy můžete položit na e-mailu: transf@fnhk.cz nebo na telefonním čísle 495 832 672.

Vítání jsou stále i noví dárci krve. Pokud se rozhodnete darovat krev poprvé, můžete přijít bez objednání kdykoliv v provozní době oddělení. V případě zájmu o darování krve najdete bližší informace na www.fnhk.cz/transf.