Návštěvy jsou možné denně od 14 do 17 hodin, návštěvy v jiný čas může ve výjimečných případech povolit ošetřující lékař. Povolena je návštěva maximálně 2 osob k jednomu pacientovi za jeden den. Doba návštěvy je časově omezena na 30 minut. Návštěvníci se musí při příchodu prokázat negativním PCR nebo antigenním testem starým maximálně 48 hodin, dokladem o prodělání covidu v posledních 90 dnech nebo certifikátem o očkování.

Nemocnice nedoporučuje, aby se návštěv v nemocnici účastnily děti do 10 let. Zatímco běžné návštěvy se musí prokázat negativním testem, pro otce u porodu platí výjimka. Nastávající tatínkové se nedostanou do kontaktu s dalšími rodičkami, nesmí také mít žádné příznaky onemocnění covid-19.