Výše odměny za polovinu března a duben byla stanovena sazbou za hodinu práce v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR a byla odstupňována dle zátěže. Dosud nemocnice na tyto odměny uvolnila 15 milionů korun.

„Samozřejmě počítáme s pokračovaním vyplácení těchto odměn i v dalším období podle vývoje epidemiologické situace,“ řekl ředitel nemocnice Vladimír Palička.

Fakultní nemocnice Hradec Králové navíc v květnu výrazně posílila fond odměn jednotlivých pracovišť na dorovnání platů zaměstnancům, kterým vlivem omezení provozu a tím i snížení počtu odpravovaných hodin a přesčasů výrazně klesl příjem.