Dvousemestrový kurz „Člověk a lék IV“ je vhodný jak pro absolventy předchozích kurzů, kterým přinese nové poznatky, tak i pro nově studující, pro které by měl být srozumitelný. Program je zpravidla určen zájemcům v důchodovém věku, kteří mají dokončené střední vzdělání s maturitní zkouškou. Učitelé fakulty i odborníci z farmaceutické praxe budou v celkem 20 přednáškách hovořit o otázkách léčby pomocí léků, o jejich historii i o současné problematice trhu s léky jakož i o dalších cestách k obnově a udržení zdraví. Každému z témat budou věnovány 3 vyučovací hodiny, přičemž až třetina času by měla být věnována diskusi o dané problematice. V letním semestru jsou v plánu i dvě návštěvy Zahrady léčivých rostlin. Kurz začne 9. října 2019 v Hradci Králové, v budově FF UK v Heyrovského ulici. Přednášky se budou konat každý týden, vždy ve středu od 16 do 18.30. Přihlašování do kurzu začne 9. září.

Jan Novotný