Letní festivaly na hradeckém letišti začnou co nevidět. Hangáry, v nichž byly ve festivalparku bary, tančírny či kavárny, ale odehrávala se v nich i hudební produkce, budou sloužit tomuto účelu i letos.

Kvůli špatnému technickému stavu v nich město zakázalo s příchodem letošního roku veškerou produkci. Pro pořadatele festivalů velmi nepříjemná věc. Museli by totiž řešit náhradní prostory, a to by je stálo nemalé peníze.

„Rekolaudace hangárů je v závěrečné etapě a vše se stihne tak, aby festivalová sezóna mohla na hradeckém letišti bez problémů proběhnout. Naší prioritou bylo vytvořit po všech stránkách odpovídající zázemí pro hudební festivaly a především připravit hangáry po návštěvníky v takové podobě, která bude vyhovovat přísným bezpečnostním opatřením, legislativě a ochrání zdraví, životy i bezpečnost lidí," uvedla náměstkyně primátora Romana Lišková (HDK).

Hangáry má od města pronajaté společnost, která se smluvně zavázala je provozovat a poskytnout na významné akce seriálu Calendaria Regina.

„Tou nejbližší událostí na letišti bude festival Rock for People, na podzim pak CIAF. Ostatní akce, které se tam budou konat, jsou obchodními aktivitami nájemce, který městu za pronajaté nemovitosti platí nájemné. Počet hangárů, které se na těchto akcích využívají, je na dohodě organizátorů s nájemcem," prozradil tiskový mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Hangáry na královéhradeckém letišti by nyní měly splňovat všechny parametry bezpečnosti, a to i z hlediska dění posledních týdnů a měsíců, tedy případných útoků.

„Naším cílem bylo narovnat dlouhodobě neřešenou otázku bezpečnosti hangárů, které jsou v majetku města, a připravit je do takové podoby, abychom i v kontextu nedávných světových událostí eliminovali možná rizika pro návštěvníky festivalů na minimum. Jako náměstkyně zodpovědná za městský majetek bych nepřipustila, aby kvůli nevyhovujícím hangárům byl někdo ohrožen na zdraví či životě," dodala Romana Lišková.