„Filharmonie Hradec Králové vlastní velmi zastaralé a nevyhovující koncertní křídlo, takže si pro koncerty musí půjčovat nové, což není ekonomické. O nákupu nového nástroje ve spolupráci s městem rozhodla rada kraje ještě před nástupem pandemie koronaviru a naše rozhodnutí trvá. Do hradecké filharmonie prostě koncertní klavírní křídlo patří, škoda jen, že už se tak nestalo dříve. Spojení špičkového klavíru značky PETROF a Filharmonie Hradec Králové je jednoznačné. Tímto krokem podpoříme nejen místní firmu v těžké ekonomické situaci, ale zároveň zkvalitníme produkci významné hradecké hudební instituce, jíž jsme spoluzakladateli,“ sdělila náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.

Hradec Králové přispěje na nákup nového křídla z finančního vypořádání roku loňského roku.

„Je dobře, že hradecká filharmonie bude mít špičkový nástroj značky Petrof, tedy od světově významného výrobce z Hradce Králové. Město samozřejmě počítá, že na nákup nového křídla přispěje rovným dílem. Finance půjdou z finančního vypořádání roku 2019, které bude hradecké zastupitelstvo projednávat na svém nejbližším zasedání na konci května,“ doplnil hradecký primátor Alexandr Hrabálek.