Zpočátku měla pět desítek akademických pracovníků, kteří vzdělávali 453 studentů, z toho 23 v doktorandském studiu. Přitom na celé Univerzitě Hradec Králové studovalo sedm tisíc studentů.

Čtyři kontinenty a třicet zemí

V následujících letech prošla Filozofická fakulta (dále také FF UHK) bouřlivým vývojem, „velkým třeskem" vzniklo sedm významných fakultních pracovišť, která spolupracují s podobnými institucemi v České republice i ve třiceti zemích na čtyřech kontinentech. Bohatou činnost vyvíjejí Historický ústav, Katedra archeologie, Katedra filozofie a společenských věd, Katedra politologie, Katedra pomocných věd historických a archivnictví a Katedra sociologie.

Historický ústav má právo jmenovat profesory v oboru České a československé dějiny, dále byla FF UHK udělena práva habilitačního řízení v oboru Politologie. Pracovníci Katedry archeologie díky leteckému snímkování objevili rondel v Plotištích, který před sedmi tisíci lety sloužil jako společenské a duchovní centrum, na jehož odkrývání pracují právě studenti. Studia na FF jsou náročná i jazykově, proto zde bylo otevřeno Centrum jazykové přípravy, kde se vyučuje nejen angličtina, němčina a francouzština, ale i španělština a portugalština.

Obdrželi plakety za přínos v rozvoji

Hradecká FF je na špičce mnoha oborů. Společně se Státním oblastním archivem v Zámrsku zde bylo vytvořeno výukové centrum digitalizace archiválií a jejich zveřejňování, hojně navštěvovaný školními výpravami i veřejností je Archeopark ve Všestarech vedený Radomírem Tichým. Právě toto pracoviště přivítalo v podobném rondelu hosty oslav 10. výročí vzniku Filozofické fakulty v Hradci Králové.

Děkanka FF Pavlína Springerová při neformálním slavnostním setkání poděkovala všem za přínos v rozvoji pracovišť a ocenila předáním plaket Bohumila Vybírala, Jana Klímu a Vladimíra Wolfa, kteří se zasadili o jejich perspektivy nejvíce. Radomír Tichý a jeho spolupracovníci provedli přítomné pozoruhodným Archeologickým centrem a pak zhlédli vynikající výkon v představení jednoho herce s názvem Obhajoba jeskynního muže v humorně laděné hře o rozdílech mezi mužskou a ženskou psychikou ve vývoji staletí.

Počet studentů? Letos přes tisíc

Fakulta spolupracuje s obdobnými institucemi v Latinské Americe i Africe, její studenti a pedagogové odjíždějí na stáže i delší pobyty i do vzdálených zemí a jejich studenti zase přijíždějí do Čech. I proto na exotické nástroje zahráli účastníkům černošští i tuzemští studenti. Společně jsou tak vychováváni specialisté na spolupráci s mnoha zeměmi světa. Pozoruhodné je, že o pohoštění účastníků se starali studenti střední školy ze Štefánikovy ulice v Hradci Králové.

Přijďte i vy studovat na Filozofickou fakultu UHK, ta letos v září přivítala více než tisíc studentů. I další fakulty vyvíjejí bohatou činnost. Například v sobotu 12. září se na Univerzitě Hradec Králové konalo již tradiční setkání absolventů, což podporuje styk vysokého školství s širokou veřejností.

Čestmír Brandejs