Samotná soutěž ANA Avatar byla odstartována v březnu roku 2018 a měla by skončit po 4 letech. Momentálně tedy na FIM UHK na 3D tiskárně probíhá tisk prototypu humanoidního robota, pracovně pojmenovaného FIM Bot.

„K tomu se bude muset vytvořit stejně úspěšná senzorická a zpětnovazební část na straně lidského operátora a obě části – robota a operátora – pomocí rychlé wifi technologie v reálném čase propojit, otestovat a sladit. Na Noci vědců letos v listopadu bychom už rádi představili návštěvníkům funkční zařízení. Motto Člověk a robot bylo zvoleno jako na naši objednávku,“ uvedl Karel Mls, vedoucí týmu a pracovník FIM UHK na Katedře informačních technologií.

Zásah hasičů v souvislosti s bouřkami.
FOTO: Páteční bouřky lámaly stromy