V souvislosti s tímto faktem musely být zlikvidovány chovy krůt (cca 6 000 ks) v Tisové a brojlerů (cca 27,5 tisíce ks) v Noříně. Zároveň byly v souladu s veterinárními předpisy utraceny i chovy domácí drůbeže.

„ZOD Zálší vznikly nemalé náklady i tím, že se dobrovolně zavázalo uhradit část nákladů vzniklých obcím Tisová a Zálší, kam Nořín spadá. Náklady se týkají zejména likvidace drůbeže, odvozu do kafilérie i dekontaminace a dezinfekce velko i malochovů. Jde především o velkou spotřebu vody z obecního vodovodu,“ zdůvodnil rozhodnutí rady vicehejtman Roman Línek.

Majitelům domácí drůbeže pak podle zákona náleží státní náhrady. ZOD Zálší navíc přislíbilo hromadný nákup nové drůbeže a to hned po skončení veterinárních opatření. „Rozdělení finančních prostředků přes zemědělské družstvo je v tuto chvíli nejrychlejší cestou jak obcím pomoci. Pokud bude třeba, budeme uvažovat i o případné další výpomoci,“ dodal radní zodpovědný za životní prostředí a zemědělství Petr Šilar.