„Společnost žádala 527 tisíc korun, kulturní komise doporučila radě schválit částku 150 tisíc. Ale ani to neprošlo. Žádostí se však ještě budou zabývat zastupitelé,“ uvedl mluvčí radnice Václav Svoboda.

Foglarova ulička žádá o peníze s odvoláním na rok starý slib města, že projekt podpoří částkou milion korun. Na podzim ale radnice své rozhodnutí náhle změnila.

„To už jsme do příprav vložili vlastní peníze. Chceme jen částku za rozpracovanou studii, abychom mohli zaplatit architektovi. Investovali jsme do příprav o 400 tisíc korun víc, ale ty už jsme odepsali,“ řekl ředitel Foglarovy uličky Antonín Suchánek.

„Tím projekt končí,“ dodal náměstek primátora Martin Soukup.


Nad Foglarovou uličkou je zatím zataženo

JIŘÍ KOŠŤÁK

(Psali jsme v Hradeckém deníku 4. 8. 2007)

Ve vnitrobloku ve Švehlově ulici na pěší zoně má vzniknout Foglarova ulička s muzeem skautingu. A to vše ve stylu třicátých let. Je však už jisté, že nebude otevřena 6. července u příležitosti 100. narozenin Jaroslava Foglara.

Ulička byl nápad skautů


Je totiž třeba sehnat alespoň 25 milionů korun. Určité potíže jsou i s majiteli domů. Loni vzniklá obecně prospěšná splečnost Foglarova ulička nyní uspořádala v Aldisu velké diskusní fórum. Zabývalo se možnostmi čerpání peněz z fondů Evropské unie. Setkání se zúčastnili přední podnikatelé, poslanci, zástupci kraje i magistrátu.

Europoslanec Oldřich Vlasák, který byl u vzniku záměru Foglarovy uličky, poradil, jak požádat o dotace z některých evropských grantů. „Evropská unie má několik projektů, kde lze podat žádost o dotaci. Například projekt rozvoj urbánních center, podpora cestovního ruchu a další. Vzhledem k tomu, že máme v Hradci velmi kvalitní Centrum evropského plánování, doporučoval bych jít touto cestou a využít jeho služeb. Výzvy k podání žádostí na evropské granty budou vyhlášeny na podzim. Do té doby je potřeba naši žádost připravit. Bylo by škoda nabízených možností nevyužít,“ uvedl Oldřich Vlasák.

Filmový producent

Předsedou představenstva a ředitelem obecně prospěšné společnosti Foglarova ulička je filmový producent Antonín Suchánek, jehož rodiče pocházejí z Bydžovska.

„K Foglarově uličce mne přivedli moji hradečtí přátelé a hlavně Jiří Polák. Bude to těžké, ale věřím, že se nám peníze podaří sehnat. Například známý architekt David Vávra slíbil, že se bude na našem projektu podílet. Je řada záměrů a nových možností, proto jsem optimistou. Se stavbou by se mohlo začít příští rok,“ řekl.

Také primátor Otakar Divíšek záměr podporuje. Připomněl, že zastupitelstvo města na přípravu projektu Foglarovy uličky uvolnilo zatím milion korun. „Je to skvělá myšlenka. Unikátní ulička s muzeem skautingu bude velkou zajímavostí města,“ dodal.


Město nedá milion na Foglarovu uličku

Město se otočilo zády k projektu společnosti Foglarova ulička, která chtěla v centru vybudovat kopii pražských Stínadel s muzeem skautingu.

RADEK ŠPRINC

(Psali jsme v Hradeckém deníku 1. 11. 2007)


Zastupitelé v úterý odmítli další spolupráci se společností. Navíc zrušili slib, že město poskytne příspěvek milion korun na dokumentaci.
„Jejich záměr nebyl jasný. Měnili rozsah i umístění projektu. Nedokázali odpovědět třeba na to, zda bude nutná změna územního plánu,“ uvedl primátor Otakar Divíšek.

Společnost se chce proti rozhodnutí bránit. „Necháme posoudit právníky, zda město neporušilo zákon o obcích nesplněním usnesení zastupitelů. Pokud projekt pohřbíme, budeme soudně vymáhat asi půl milionu, který jsme do toho vložili,“ uvedl Antonín Suchánek z Foglarovy uličky.
Hradec ale zřejmě o „Stínadla“ nepřijde. „Zadáme vlastní studii, která nám ukáže, zda můžeme uličku vybudovat pouze na městském majetku,“ dodal Otakar Divíšek.

ZE STRÁNKY ČTENÁŘ - REPORTÉR (Hradecký deník, úterý 30. října 2007)

Všichni mohli ušetřit čas a vlastní peníze

Touto dobou, v čase nastupujícího podzimu, měl Hradec Králové již mít novou komunikaci pro chodce zvanou Foglarova ulička.
A nejen to, v přilehlé Švehlově ulici by našel své trvalé místo spisovatel Jaroslav Foglar v podobě sedící z kovu ulité sochy, která - jako hold jeho dílu i výchovnému odkazu - by zároveň byla i jedinečnou turistickou atrakcí oživující uliční mobiliář.

Sama spojnice by chodcům nenabídla jen možnost zkrácení vzdálenosti mezi pěší zónou a Tylovým nábřežím, ale také odpočinek a rozptýlení v zahrádce restaurace či na lavičce v parčíku, nákup v několika stylových obchůdcích, účast na kulturním programu pod širým nebem, návštěvu Domu skautingu a Jaroslava Foglara s řadou atrakcí a aktivit určených zejména mládeži.

Nic z toho, navzdory loňské kampani v médiích, není.

Jako autor původní myšlenky si nyní mohu klást otázky, na které spolu s širší veřejností nenalézám vždy uspokojivou odpověď.

Především dost dobře nechápu, proč vedení města Hradce Králové zprvu můj návrh takřka jednoznačně podpořilo, aby jej po podzimních komunálních volbách, když se předtím dokonce ocitl ve volebním programu vítězné ODS, pomalu, ale jistě zpochybňovalo a eliminovalo.
Proč jsme tedy byli vybídnuti k založení Obecně prospěšné společnosti Foglarova ulička, do jejíhož čela se obětavě postavil filmový producent Antonín Suchánek, která - dle magistrátu - měla být jediným možným partnerem, jemuž mohly být převedeny finanční prostředky na realizaci projektu?
Proč tomu bylo v době, když k poskytnutí potřebných prostředků zároveň sílila na radnici nechuť, snad až averze?

Jistěže lze pochopit, že proti investici do soukromého majetku, neboť větší část nemovitostí ve Foglarově uličce patří panu Janu Munzarovi, mohou být vznášeny námitky.

Na tomto místě dlužno ale připomenout, že v lokalitě se též nachází pozemek s budovou v majetku města.
Proč ale odborníci, které má magistrát k dispozici, nezamítli projekt ještě v době, kdy byl načrtnut na papíře jako pouhá idea?
Všichni zúčastnění, a že obětavců nebylo málo, si mohli ušetřit spoustu času a také - což je na pováženou - vlastních finančních prostředků. Těch „proč“ je ještě víc, ale nebudu s nimi čtenáře unavovat.

Jisté je, že lidé, kteří zcela nezištně a dobrovolně chtěli pro Hradec Králové něco podstatného udělat, se nyní cítí přístupem města přinejmenším zaskočeni.

Nicméně stále ještě není nic ztraceno. Vrátí-li se vládnoucí ODS ke svému volebnímu programu alespoň v tom, že v první fázi poskytne slibovaný milion na vypsání architektonické soutěže a následné vypracování projektu, vyjádří podporu rozvoji a oživení městského centra, kde bychom jistě všichni rádi viděli více návštěvníků či turistů.

Pokud se samotné realizace Foglarovy uličky týče, pak jsou ještě jiné cesty (včetně fondů EU), jak získat další prostředky, které by šetřily městskou pokladnu.

Bez dělné spolupráce a partnerství mezi magistrátem a OPS FU však je cesta k tomuto - nebojím se říct - ušlechtilému a vznešenému cíli zatarasena.

Jiří Polák, publicista