„Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové průběžně pokračujeme v obměně přístrojů za modernější typy, které nabízejí rychlejší a přesnější vyšetření pro pacienty a také lepší možnosti zobrazení pro zdravotníky a mnohé další technologické vymoženosti,“ uvedl ředitel nemocnice Aleš Herman.

CT simulátor nemocnice vyměnila po 15 letech provozu, přístroj pomáhá pří přípravě radioterapií a je na něm prováděno na 1500 výkonů ročně. Přístroj nezajišťuje diagnostická vyšetření, ale pomáhá při přípravě ozařovacích plánů. „Všichni pacienti, které čeká ozařování na lineárních urychlovačích, projdou nejdříve procesem CT simulace. Nově pořízený přístroj díky použití moderních technologií umožní výrazné zkrácení délky vyšetření a zvýší i komfort pacientů," informoval v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Jan Špelda.

Největší nemocnice na východě Čech se vrátí do plného provozu zřejmě až v lednu.
Protestující lékaři se v Hradci dohodli s nemocnicí, plný provoz začne v lednu

Nový rentgenový angio systém nahradil podle Jana Špeldy původní přístroj z roku 2012. Přístroj umožňuje provádět diagnostická vyšetření a vaskulární i nevaskulární intervence například při léčbě mozkových aneuryzmat. Přístroj disponuje různými intervenčními nástroji, které rozšiřují funkčnost zařízení o trojrozměrné zobrazování. Přístroj je také vybaven technologií ClarityIQ, která snižuje radiační zátěž při RTG výkonech, bez ztráty kvality získaného obrazu z vyšetření.

Během roku 2023 nemocnice dokončila například rozsáhlou obměnu přístrojového vybavení Oddělení nukleární medicíny FN HK, které získalo dvě nové SPECT/CT kamery a přístroj PET/CT. Celkové náklady přesáhly 120 milionů korun, nemocnice prostředky získala z evropských dotací.

S využitím tiskové zprávy.