Některá místa jsou natolik nebezpečná, že jsou zatarasená a vstup do nich je zakázán. 

Jak vzpomínáte na život na Benešovce v dobách dřívějších a co tam nyní postrádáte?