V Oblastní nemocnici v Trutnově je pro pacienty s covidem-19 vyčleněno 49 lůžek. Na konci týdne tam bylo volných 11 lůžek. V nemocnicích v Královéhradeckém kraji bylo na konci týdne přes 400 pacientů hospitalizovaných s nákazou covid-19. Zvyšuje se obsazenost lůžek i potřeba personálu v jednotlivých zařízeních.

Podle nového hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka je proto nezbytné neustále pracovat na potřebné kapacitě lůžek pro pacienty s koronavirem a na udržení akceschopnosti zdravotníků. Klíčové podle něj bude zvládnout přelom listopadu a prosince.

"Pracujeme na vytvoření co největší kapacity lůžek pro covid pacienty. Obsazeno jich je zhruba 80 procent. S ohledem na predikovaný vývoj epidemie budeme velmi pravděpodobně nuceni dílčím způsobem kapacitu lůžek ještě navyšovat, popřípadě budeme muset systémově řešit přesuny pacientů mezi jednotlivými zařízeními," řekl hejtman Martin Červíček.

Covid oddělení jednotky intenzivní péče v trutnovské nemocnici.
Jak proměnit neurologii na covidové oddělení za několik hodin (a nezbláznit se)

Ten rovněž vyzdvihl úsilí zdravotníků v krajských nemocnicích. "Počet hospitalizovaných pacientů s covid-19 narůstá geometrickou řadou, zvyšuje se i počet nemocných zdravotníků. Práce těch, kteří zůstávají ve službách, je o to náročnější a organizace práce v nemocnicích složitější. Není tu ale jen covid-19. Dále přicházejí pacienti se svými akutními potížemi. Obrovské díky proto patří ředitelům, primářům, vrchním sestrám a také všem ostatním zdravotníkům, kteří v těchto dnech zajišťují napříč všemi obory potřebnou zdravotní péči. Mnozí pracují v nových podmínkách a denně překonávají celou řadu komplikací. Musí se vyrovnávat s fyzickým i psychickým vypětím a bohužel zvládat i situace, kdy přes veškerou snahu pacient nemoci podlehne," uvedl Červíček.

"Čekají nás další náročné týdny. Podle prognózy, kterou máme k dispozici, by počet hospitalizovaných pacientů měl pravděpodobně dále narůstat a klíčové bude zvládnout přelom listopadu a prosince," upozornil.

Výpadek trutnovské porodnice se projevil ve zvýšeném počtu porodů v ostatních krajských porodnicích.
Naděje pro zavřenou trutnovskou porodnici? Rýsuje se vyřešení situace

Kraj bude pokračovat v náboru studentů i laiků pro pomocné práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních a hledat další možnosti, jak složitou situaci řešit. "Zároveň si ale nejen já velmi dobře uvědomuji, že dobrovolníci a externí pomocníci zdravotníky nevystřídají, nepřevezmou odpovědnost a nemohou se zapojit do specializovaných činností. Zdravotníci jsou nenahraditelní," zdůraznil Martin Červíček.

Od pátku se snížil počet nemocných s covidem-19 v Královéhradeckém kraji na 7038 případů. Nejméně nemocných je nyní na Rychnovsku (995), Jičínsku (1050), následuje Trutnovsko s 1551 pacienty, Náchodsko má 1655 nemocných a Hradecko 1787 případů. V kraji zemřelo na koronavirus 209 osob.

Covid oddělení jednotky intenzivní péče v trutnovské nemocnici.
Covidová čísla narostla. Na Trutnovsku je 1714 nakažených, zemřeli další lidé